Šimtmečio link | Istorija

Eik su laiku, bet kartkartėmis grįžk atgalStanislaw Jerzy Lec 

Kauno technikos kolegija yra vienintelė specializuota kolegija Lietuvoje, rengianti technologijos mokslų srities inžinerinės krypties specialistus.

Tuoj po pirmojo pasaulinio karo baigties ir Lietuvos nepriklausomybės atstatymo, 1920 m. Kaune (tuo laiku laikinojoje sostinėje) Lietuvos Vyriausybės nutarimu Susisiekimo ministerijos sistemoje įsteigta Aukštesnioji technikos mokykla. Jos tikslas buvo rengti viduriniojo techniškojo išsilavinimo statybos, mechanikos ir elektrotechnikos specialistus. Tai buvo pirmoji ir iki 1940 m. vienintelė tokio tipo mokykla šalyje. Aukštesniojoje technikos mokykloje buvo parengti pirmieji jūreivystės, geležinkelio, mechanikos, architektūros ir kitų specialybių absolventai. Ne vienas auklėtinis tapo įvairių specialybių Lietuvoje pionieriais: žinomais sklandytuvų konstruktoriais ir bandytojais, radijo specialistais, radijo žurnalų kūrėjais.

01

Pirmoji ATM absolventu laida 1926

Didėjantis specialistų poreikis ir augantis moksleivių skaičius reikalavo didesnių, erdvesnių, specialiai mokyklai pritaikytų patalpų. 1937 – 1938 m. pastatyti nauji (dabartiniai) ATM rūmai, kurių projektą paruošė dėstytojas architektas inžinierius S. Kudokas. Sužavėtas naujais mokyklos  rūmais tuometinis moksleivis, 1942 m. absolventas S. Stankevičius atidarymo proga juos pavadino “prakilnia šventove”.

1945 m. mokyklai suteiktas Kauno politechnikumo vardas. Po karo atstatomoms įmonėms reikėjo technikų. Dėstytojų kolektyvas, vadovaujamas darbščių organizatorių, išlaikė aukštą moksleivių ugdymo lygį ir dar prieškario metais pasiektą mokyklos autoritetą. 1960 – 1975 m. didinamas moksleivių skaičius, įvedamos naujos specialybės, plečiama mokymo bazė. Pastatomas naujas mokymo korpusas, studentų bendrabučiai, praktinio mokymo dirbtuvės, iškilmių ir sporto salės.1975 – 1980 m. besimokančiųjų skaičius siekė 2800. Kasmet buvo išleidžiama 700 – 800 technikų. Kauno politechnikume parengti absolventai buvo vertinami savo darbovietėse kaip geri specialistai.

bendrabutis

Labor

Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimas 1990 metais naujai pakreipė mokyklos visuomeninę ir mokymo veiklą. Visoje šalyje vykstantis tautinio atgimimo judėjimas rado atgarsį ir mūsų techniškoje mokykloje. Pasijuto didžiulis dvasinis pakilimas, savo šalies vertės pajautimas. Minint mokyklos 70 – ties metų veiklos jubiliejų sugrąžintas pirminis jos pavadinimas – Kauno aukštesnioji technikos mokykla.

Asoc sutartis

Žingsniai iš praeities į ateitį – tvirti, pasitikintys, atveriantys naujas perspektyvas. Pirmoji lietuviška technikos specialistų kalvė su senomis tradicijomis bei kvalifikuotų specialistų rengimo patirtimi buvo pamatas, nuo kurio skleidžiami sparnai ir kylama naujam skrydžiui. Mokyklos administracija, sutelkusi intelektinį potencialą, plėsdama materialiuosius išteklius, pasiekė ženklių kiekybinių ir kokybinių pokyčių. Lietuvos Respublikos Vyriausybei nutarus, 2002 m. bendru Švietimo ir mokslo ministerijos ir Kauno technologijos universiteto teikimu įsteigta Kauno technikos kolegija. Mokyklos įteisinimas švietimo sistemos aukštojo mokslo posistemėje – vienas reikšmingiausių mūsų Alma mater raidos etapų. Švietimo rinkoje susiformavo konkurencinga, inovatyvi ir atvira organizacija, siekianti nuolatinio tobulėjimo, saugojanti ilgalaikes techniškos mokyklos tradicijas ir kultūrą. Absolventams, baigusiems kolegines studijas, suteikiamas profesinio bakalauro laipsnis.

Kauno technikos kolegijoje yra Inžinerijos mokslų fakultetas, Transporto ir mechanikos inžinerijos krypčių, Elektronikos ir elektros inžinerijos krypties ir Statybos inžinerijos krypties studijų programų departamentai, kuriuose realizuojamos dešimt technologijos mokslų srities studijų programų: Automobilių techninis eksploatavimas, Medžiagų apdirbimo inžinerija, Autotransporto elektronika, Elektronikos technika, Elektros energetika, Kelių inžinerija, Statybos inžinerija, Transporto elektros sistemų inžinerija, Paveldo statinių inžinerija ir Orlaivių mechanizmų techninis eksploatavimas.

Studijų realizavimo strategija grindžiama aktualiomis darbo rinkos kaitos tendencijomis ir specialistų poreikiu. Tiksliųjų mokslų reikalaujančios techninės studijos susigrąžina savo populiarumą. Stojančiųjų į Kauno technikos kolegiją skaičius išaugo beveik dešimtadaliu. Statybos inžinerija, Automobilių techninis eksploatavimas ir Autotransporto elektronika pateko į populiariausių koleginių specialybių dešimtuką. Pastaruoju metu kolegijoje didelis dėmesys skiriamas būsimųjų specialistų praktinių įgūdžių formavimui ir ugdymui, verslumo  skatinimui. BOSCH mokymo centras, Technologijų srities multidisciplininis praktinio mokymo centras, KTK Automobilių serviso UAB TOBIS ratų praktinė laboratorija, KITRON elektronikos montažo laboratorija – tai yra kolegijos ir verslo bendradarbiavimo pavyzdžiai, kurių pagalba formuojamas jaunų specialistų kompetencijų bagažas.

 Preszidentes apdov

Multi discipl

 

Šiuo metu Kauno technikos kolegija bendradarbiauja su 23 aukštosiomis mokyklomis iš 12 šalių.
Kauno technikos kolegijos studentai  bei darbuotojai dalyvauja ERASMUS+ programoje, kuri  skirta aukštojo mokslo kokybės užtikrinimui, studentų, dėstytojų ir kito personalo mobilumo skatinimui, daugiašaliam aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimui tarpusavyje ir su verslo įmonėmis bei laipsnių skaidrumo ir suderinamumo tarp aukštojo mokslo ir profesinio mokymo užtikrinimui. Ypač didelio populiarumo sulaukia Erasmus+ praktika, kurios metu studentai tobulina profesinius įgūdžius užsienio šalių įmonėse, tobulina užsienio kalbos žinias, užmezga naujus kontaktus ir įgyja profesinės bei gyvenimiškos patirties. Populiariausios šalys – Norvegija, Didžioji Britanija, Švedija, Vokietija, Malta. Galimybe išvažiuoti studijuoti į Europos aukštąsias mokyklas pasinaudoja vis daugiau studentų, ypač paskatinti gerosios patirties pavyzdžių. Studijuoti užsienio kalba svečioje šalyje nėra lengva, todėl tam ryžtasi tik drąsiausi ir turintys aukštus akademinius rezultatus studentai. Populiariausios – Danijos, Vokietijos ir Portugalijos aukštosios mokyklos, kuriose užtikrinamas aukštas akademinių žinių lygis ir įvairiapusis kultūrinis bei studentiškas gyvenimas. 2013 m. į Kauno technikos kolegiją  studijuoti atvyko pirmieji du studentai iš Portugalijos, sekančiais metais - iš Vengrijos. Po poros metų KTK atrado Turkijos universitetų studentai. Dabar kiekvienais metais atvykstančių skaičius didėja, ypač Elektronikos ir elektros inžinerijos krypties studijų programų departamente. KTK partnerystė su Šmalkaldeno taikomųjų mokslų universitetu (Vokietija) trunka jau daugiau nei 40 metų.  

Erasmus

Lietuvoje ir už jos ribų garsus tautinių šokių kolektyvas “Pušynėlis” Kauno technikos kolegijoje gyvuoja daugiau nei 60 metų.

Pusynelis

 

Per 96 m. mokykla išleido 40 specialybių 26804 absolventus. Diplomai su pagyrimu įteikti 1016 absolventų.

Diplomai

Kauno technikos kolegijos sėkmės paslaptis – paklausių studijų programų realizavimas – kaip atsakas darbo rinkos poreikiams. Orientuotos į praktinį žinių taikymą studijos užtikrina Kauno technikos kolegijos absolventui patikimą karjeros kelią.

 

Iškilmingas renginys "Penki žingsniai šimtmečio link" (2015 12 10)

Dideles 10

Dideles 3

Dideles 5  Dideles 6
Dideles 7  

 

Respublikinė mokslinė konferencija "Technologijos srities specialistų rengimo aktualijos technologinių pokyčių kontekste" (2015 12 09)

Ko 17 Ko 4
Ko 24 Ko 26
Ko 35 Ko 38
Ko 43 Ko 45
Ko 50 Ko 57
Ko 56  

KTK krepšinio turnyro “Jubiliejinė direktoriaus taurė” finalas (2015 12 08)

Kr 104 Kr 111
Kr 106 Kr 117
Kr 120 Kr 125
Kr 126 Kr 130
Kr 131 Kr 135
Kr 136 Kr 140

Respublikinis kolegijų studentų fizikos konkursas (2015 12 08)

Fi 4 Fi 9
Fi 11 Fi 17
Fi 13 Fi 49
Fi 18 Fi 32
Fi 22 Fi 25
Fi 34 Fi 40
Fi 45 Fi 52
Fi 56 Fi 58
Fi 59 Fi 61
Fi 66 Fi 70
Fi 75 Fi 81
Fi 83 Fi 84
Fi 85 Fi 86
Fi 87 Fi 98

KTK slalomo varžybos (2015 12 05)

12309783 1003420246363578 4676828712072291268 o 12304398 1527132267604632 6140979670367684515 o
12291266 1527133867604472 8758765270504254781 o 12322828 1527131644271361 2514674024467125359 o
12304414 1527137024270823 81553315721030162 o  

 

Šventinė popietė "Kartų tiltai" (2015 12 03)

Foto 22

Foto 35 Foto 82
Foto 3 Foto 4
Foto 11  Kar 24
Foto 42 Foto 31
Foto 44 Foto 47
Foto 49 Foto 52
Foto 54 Foto 61
Foto 64 Foto 76
Foto 73 Foto 67
Foto 82 Foto 89
Foto Foto 10
DSC 3080 DSC 3091
DSC 3098 DSC 3107
DSC 3113 DSC 3138
DSC 3123 DSC 3147
DSC 3153 DSC 3160
DSC 3202 DSC 3212
DSC 3213 DSC 3220
DSC 3242 DSC 3245

Intelektinis žaidimas "KTK protų kovos 2015" (2015 12 02)

DSC 3032

DSC 3041 maz Tundra DSC 2995
DSC 2997 DSC 3000
DSC 3066 DSC 3023
WP 20151202 010 WP 20151202 025

Kauno technikos kolegijos studentų inžinerinės grafikos konkursas (2015 12 02)

DSC 2918 DSC 2921
DSC 2926 DSC 2927
DSC 2928 DSC 2929
DSC 2932 DSC 2933
DSC 2934 DSC 2935
DSC 2936 DSC 2937
DSC 2938 DSC 2940
DSC 2948 DSC 2953
DSC 2956 DSC 2962
DSC 2967 DSC 2968

Atnaujintos Kolegijos muziejaus ekspozicijos pristatymas (2015 11 30)

Foto 8 Foto 16 
Foto 27  Foto m49
 Foto 33 Foto 29 
 Foto m52  Foto m30

 

Kolegijos savivaldos regalijų įteisinimas (2015 11 30)

 Foto 36

 

Foto m38

KITRON elektronikos montažo laboratorijos atidarymas (2015 11 27)

DSC 2799

 DSC 2805

DSC 2798 DSC 2810
 DSC 2813  DSC 2814
 DSC 2816  DSC 2818
 DSC 2822  DSC 2827
 DSC 2829  DSC 2835
 DSC 2836  DSC 2841
 DSC 2847  DSC 2850m
 DSC 2858  DSC 2861
 DSC 2864  DSC 2868

 Jubiliejinės eglutės įžiebimo ceremonija (2015 11 27)

DSC 2881 DSC 2883
DSC 2870 DSC 2871
DSC 2872 DSC 2874
DSC 2887 DSC 2889
DSC 2891 DSC 2896
DSC 2899 DSC00761