Šimtmečio link | Istorija

Eik su laiku, bet kartkartėmis grįžk atgalStanislaw Jerzy Lec 

Kauno technikos kolegija yra vienintelė specializuota kolegija Lietuvoje, rengianti technologijos mokslų srities inžinerinės krypties specialistus.

Tuoj po pirmojo pasaulinio karo baigties ir Lietuvos nepriklausomybės atstatymo, 1920 m. Kaune (tuo laiku laikinojoje sostinėje) Lietuvos Vyriausybės nutarimu Susisiekimo ministerijos sistemoje įsteigta Aukštesnioji technikos mokykla. Jos tikslas buvo rengti viduriniojo techniškojo išsilavinimo statybos, mechanikos ir elektrotechnikos specialistus. Tai buvo pirmoji ir iki 1940 m. vienintelė tokio tipo mokykla šalyje. Aukštesniojoje technikos mokykloje buvo parengti pirmieji jūreivystės, geležinkelio, mechanikos, architektūros ir kitų specialybių absolventai. Ne vienas auklėtinis tapo įvairių specialybių Lietuvoje pionieriais: žinomais sklandytuvų konstruktoriais ir bandytojais, radijo specialistais, radijo žurnalų kūrėjais.

01

Pirmoji ATM absolventu laida 1926

Didėjantis specialistų poreikis ir augantis moksleivių skaičius reikalavo didesnių, erdvesnių, specialiai mokyklai pritaikytų patalpų. 1937 – 1938 m. pastatyti nauji (dabartiniai) ATM rūmai, kurių projektą paruošė dėstytojas architektas inžinierius S. Kudokas. Sužavėtas naujais mokyklos  rūmais tuometinis moksleivis, 1942 m. absolventas S. Stankevičius atidarymo proga juos pavadino “prakilnia šventove”.

1945 m. mokyklai suteiktas Kauno politechnikumo vardas. Po karo atstatomoms įmonėms reikėjo technikų. Dėstytojų kolektyvas, vadovaujamas darbščių organizatorių, išlaikė aukštą moksleivių ugdymo lygį ir dar prieškario metais pasiektą mokyklos autoritetą. 1960 – 1975 m. didinamas moksleivių skaičius, įvedamos naujos specialybės, plečiama mokymo bazė. Pastatomas naujas mokymo korpusas, studentų bendrabučiai, praktinio mokymo dirbtuvės, iškilmių ir sporto salės.1975 – 1980 m. besimokančiųjų skaičius siekė 2800. Kasmet buvo išleidžiama 700 – 800 technikų. Kauno politechnikume parengti absolventai buvo vertinami savo darbovietėse kaip geri specialistai.

bendrabutis

Labor

Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimas 1990 metais naujai pakreipė mokyklos visuomeninę ir mokymo veiklą. Visoje šalyje vykstantis tautinio atgimimo judėjimas rado atgarsį ir mūsų techniškoje mokykloje. Pasijuto didžiulis dvasinis pakilimas, savo šalies vertės pajautimas. Minint mokyklos 70 – ties metų veiklos jubiliejų sugrąžintas pirminis jos pavadinimas – Kauno aukštesnioji technikos mokykla.

Asoc sutartis

Žingsniai iš praeities į ateitį – tvirti, pasitikintys, atveriantys naujas perspektyvas. Pirmoji lietuviška technikos specialistų kalvė su senomis tradicijomis bei kvalifikuotų specialistų rengimo patirtimi buvo pamatas, nuo kurio skleidžiami sparnai ir kylama naujam skrydžiui. Mokyklos administracija, sutelkusi intelektinį potencialą, plėsdama materialiuosius išteklius, pasiekė ženklių kiekybinių ir kokybinių pokyčių. Lietuvos Respublikos Vyriausybei nutarus, 2002 m. bendru Švietimo ir mokslo ministerijos ir Kauno technologijos universiteto teikimu įsteigta Kauno technikos kolegija. Mokyklos įteisinimas švietimo sistemos aukštojo mokslo posistemėje – vienas reikšmingiausių mūsų Alma mater raidos etapų. Švietimo rinkoje susiformavo konkurencinga, inovatyvi ir atvira organizacija, siekianti nuolatinio tobulėjimo, saugojanti ilgalaikes techniškos mokyklos tradicijas ir kultūrą. Absolventams, baigusiems kolegines studijas, suteikiamas profesinio bakalauro laipsnis.

2018 m. rugsėjo 27 d. vyko konferencija, skirta paminėti vieno žymiausių Pirmosios Respublikos Kauno architektų dr. Stasio Kudoko (1898- 1988) 120-ąsias gimimo ir 30-ąsias mirties metines, o taip pat 80 metų nuo žymiausių miesto švietimo įstaigų – Aukštesniosios technikos mokyklos (dabar KTK) ir Kauno valstybinės 6-osios gimnazijos (dabar KTU Vaižganto progimnazija) rūmų pastatymo. Konferencijoje „Architekto Stasio Kudoko gyvenimo ir kūrybos laiptais“ dalyvavo anūkas Matas su šeima iš JAV, architektūrologai, tyrinėję dr. S. Kudoko gyvenimo kelią, amžininkai, betarpiškai bendravę su šeima emigracijoje JAV, Kauno technikos kolegijos dėstytojai ir studentai, KTU Vaižganto progimnazijos pedagogai ir moksleiviai, kauniečiai.

S. Kudoko konf. foto

Dr. Stasys Kudokas dirbo ne tik Kauno miesto architektu, bet ir ugdė jaunąją architektų kartą 1934 – 1944 m. dėstydamas Aukštesniojoje technikos mokykloje (dabar KTK) ir Vytauto Didžiojo universitete.

ATM rumai 1938 m

                                                                   ATM rūmai 1938 m.                                                          

Ir po 80 metų rūmų paskirtis nepasikeitė. Kauno technikos kolegija – žinoma mokymo institucija, turinti ilgametes techninės krypties specialistų rengimo tradicijas, rengia taip reikalingus Lietuvai inžinerinės krypties specialistus.

Kauno technikos kolegijos Inžinerijos mokslų fakultete realizuojamos aštuonios technologijų srities studijų programos: Automobilių techninis eksploatavimas, Autotransporto elektronika, Medžiagų apdirbimo inžinerija, Elektronikos technika, Elektros energetika, Kelių inžinerija, Statybos inžinerija, Orlaivių mechanizmų techninis aptarnavimas. Studijų realizavimo strategija grindžiama aktualiomis darbo rinkos kaitos tendencijomis ir specialistų poreikiu.

Dėl išaugusių reikalavimų stojantiems į aukštąsias mokyklas sumažėjo technologijų srities studijų programas besirenkančiųjų abiturientų dalis, tačiau KTK studijų programos Automobilių techninis eksploatavimas, Autotransporto elektronika ir Statybos inžinerija 2018 m.  pateko į populiariausių Lietuvos koleginių studijų programų dešimtuką. Studentų skaičius kolegijoje 2019 m. spalio 1 d. buvo 1354. Naujai priimta 378 studentai.

Siekiant užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą bei gerinti KTK infrastruktūrą, kolegijoje įsteigtas Bosch mokymo centras (2008 m.), skirtas automobilių diagnostikai, modernus technologijų srities multidisciplininis praktinio mokymo centras (2014 m.). 2015 m. atidaryta „Kitron“ elektronikos montažo laboratorija. KTK lėšomis suremontuotos patalpos, o partnerių UAB „Kitron“ lėšomis nupirkta įranga. Tai pirmoji tokia litavimo laboratorija Lietuvoje.

DSC01599

Tais pačiais metais duris atvėrė „KTK Automobilių serviso UAB „Tobis“ ratų remonto praktinė laboratorija.Automobilių techninio eksploatavimo“ studijų programos studentai jau pirmame kurse naudodami moderniausią įrangą gali įgyti ratų montavimo, balansavimo ir padangų remonto praktinių įgūdžių. Vėlesnių kursų studentai šioje praktinio mokymo laboratorijoje gali ne tik įtvirtinti teorines žinias ir tobulinti praktinius automobilių techninės priežiūros ir einamojo remonto įgūdžius, bet ir vykdyti užsakomuosius mokslo taikomuosius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus.

Sėkmingo kolegijos bendradarbiavimo su verslu tęsinys yra 2017 m. duris atvėrusios dvi šiuolaikiškos ir realią praktinę aplinką formuojančios laboratorijos: UAB „Baltec CNC Technologies“ gamybos procesų imitavimo laboratorija, skirta medžiagų apdirbimo specialistams rengti bei UAB „Elinta“ išmaniųjų automobilių konstravimo ir tyrimų laboratorija, kurioje mokosi dviejų skirtingų studijų programų studentai – Autotransporto elektronikos ir Elektronikos technikos būsimieji profesiniai bakalaurai. Elektromobiliai yra ateities transportas, pasaulyje jų gamyba sparčiai auga, todėl didėja ir šiuos automobilius bei sistemas prižiūrinčių ir aptarnaujančių specialistų poreikis.

KTK direktoriaus Nerijaus Varno teigimu, kolegija ir toliau žengia pasirinkta kryptimi ir vystosi kaip pramonės įmonių kolegija, todėl ir atidaryta nauja, moderni „Volkswagen“ vardo automobilių sandaros laboratorija papildė jau esamas kolegijoje įmonių laboratorijas ir leidžia studentams dirbti su naujausia įranga. „Kolegija tampriai dirba su verslu, atliepia jo poreikius ir nuolat atnaujina techninę bazę. „Automobilių techninio eksploatavimo“ studijų programa yra viena populiariausių Lietuvoje. Specialistų paklausa didelė, todėl nuolatos stengiamasi gerinti mokymo/si bazę, kelti dėstytojų kvalifikaciją bei didinti studentų praktinių žinių bagažą, kad jauni specialistai būtų paklausūs rinkoje“.

IMG 9763 copy

2018 m. rugsėjo mėn. įsteigta Statinių modeliavimo praktinė laboratorija „Engineering Division“, kuri yra orientuota ne tik į studentų praktinių gebėjimų ugdymą, bet ir į užsakomuosius mokslo tyrimus bei eksperimentinės veiklos plėtojimą.

2018 m. kolegijoje buvo atidaryta „FESTO“ Hidraulinių ir pneumatinių sistemų laboratorija“, kurios įranga skirta hidraulinių sistemų ir pneumatikos studijoms. KTK direktoriaus Nerijaus Varno teigimu, investuoti į hidraulikos ir pneumatikos laboratoriją paskatino ateinančios į Kauną ir Lietuvą pramonės įmonės bei sparčiai auganti tokių specialistų paklausa.

KTK tarptautinis bendradarbiavimas vyksta su 15 pasaulio šalių 30 aukštųjų mokyklų. KTK mobilumo gijos driekiasi į Portugaliją, Turkiją, Latviją, Vokietiją, Vengriją, Lenkiją, Čekiją, Baltarusiją, Suomiją, Daniją, Italiją, Ispaniją, Maltą, Ukrainą ir kitas šalis. 

2018 m. rugsėjo 19 d. sukako 45 metai bendradarbiavimo sutarties tarp Šmalkaldeno taikomųjų mokslų universiteto (Vokietija) ir Kauno technikos kolegijos sudarymui. 1973 m. prasidėjusi draugystė tarp techniškos krypties mokyklų davė didžiulę naudą abiejų institucijų raidai. Kasmet buvo keičiamasi delegacijomis: studentai atliko praktikas, rengė diplominius darbus, dėstytojai tobulino savo kvalifikaciją, dalyvavo projektuose. Šiuo metu Kauno technikos kolegijos dėstytojai ir studentai naudojasi ERASMUS + mobilumo galimybėmis: skaito paskaitas, vykdo bendrus projektus, studijuoja, atlieka praktiką.

DSCF0187

Dvigubo diplomo sutartys (Double-degree Diploma) yra pasirašytos su VIA University College (Danija) ir Šmalkaldeno aukštąja mokykla (Vokietija). Įteikti du diplomai (KTK ir Via University College) KTK statybos inžinerijos studentams Artūrui Pranskūnui,  Gvidui Radeckiui ir Edgarui Fadejavui. Johan Zacharias Enholm (Danija) pagal Erasmus+ mainų programą studijavo Kauno technikos kolegijoje ir drauge su KTK studentais rengė bei sėkmingai apgynė baigiamąjį darbą. Jam taip pat buvo įteiktas dvigubas diplomas. Kasmet KTK studentų būrį papildo studentai, atvykę studijuoti pagal Erasmus + mobilumo programą. Linkime studentams iš Turkijos, Slovėnijos, Portugalijos, Italijos, Ukrainos gerų studijų ir puikių įspūdžių Lietuvoje.

Per 99 metus mokykla išleido 40 specialybių 27 740 absolventų. Diplomai su pagyrimu įteikti 1036 absolventams. 2019 m. birželio mėn. sėkmingai 24 diplominius projektus parengė ir  apgynė pirmoji Orlaivių mechanizmų techninio eksploatavimo laida. Linkime jiems sėkmingo profesinio starto. 

Diplomai

Kauno technikos kolegijoje jau penktus metus veikia visus absolventus vienijanti KTK ALUMNI draugija. Kolegiją garsinantys alumnai yra: 1990 m. kovo 11-osios Nepriklausomybės akto signataras, ambasadorius Česlovas Vytautas Stankevičius, UAB „Aurika“ direktorius Arūnas Akstinas, LR Seimo narys Gediminas Vasiliauskas, LR Seimo narys, buvęs LR ūkio ministras Dainius Kreivys, aktorė, renginių režisierė Virginija Kochanskytė, Lietuvos statybininkų asociacijos garbės prezidentas Adakras Šeštakauskas, AB „Lietuvos energijos gamyba“ generalinis direktorius Juozas Bartlingas, akad. prof. habil. dr. Algimantas Fedaravičius, Lietuvos mokslų tarybos patarėjas Jonas Rytis Puodžius, ilgametis VGTU Statybos fakulteto dekanas, mokslininkas Povilas Vainiūnas, AB „GRIGEO“ generalinis direktorius Gintaras Pangonis, UAB „Kauno gelžbetonis“ generalinis direktorius Algimantas Aleksynas, LR ūkio viceministras Gintaras Vilda, Lukšių miestelio seniūnas Vidas Cikana,  UAB „Kaminta“ direktorius Ramūnas Kaminskas, KTU Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimo centro direktorius Ernestas Ivanauskas, AB „Kauno tiltai“ generalinis direktorius Aldas Rusevičius, UAB „Centrakas“ direktorius Audrius Kęstutis Gražėnas, UAB „Inreal GEO“ direktorius Linas Šalčius, UAB „2shaku“ direktorius Rolandas Janulis, UAB Pastatų sertifikavimo biuro direktorius Rolandas Samajauskas, UAB „Adampolis“ pardavimų vadovas Andrius Lukošius, pasaulio ir Europos čempionas, buriuotojas Raimondas Šiugždinis, UAB „Amiksas“ vadovas Eugenijus Misius, bendrovės „Autopaslauga“ vadovas, nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidentas Romas Austinskas ir daugelis kitų. 

Tautinių šokių kolektyvas kolegijoje gyvuoja nuo 1953 metų, kai tuometiniame Kauno politechnikume susibūrė tautinių šokių mėgėjų būrelis. Kūrybinga ir aktyvi kolektyvo veikla su nežymiomis pertraukomis tęsėsi iki 1991 m. 1995 m. atkurtas ir „Pušynėlio“ vardu pasivadinęs kolektyvas, kuriame šoka kolegijos studentai ir miesto jaunimas, dalyvauja kolegijos renginiuose, miesto šventėse „Kauno dienos“, studentų festivaliuose „Ei, studente, sukis vėju!“, Pasaulio lietuvių dainų šventėse Vilniuje ir Kaune, Baltijos šalių studentų dainų šventėse „Gaudeamus“  Tartu, Rygoje ir Vilniuje, tarptautiniuose festivaliuose Kaune, Rygoje, Taline, Prahoje, Elblonge, Vysloje, Sankt Peterburge. Kolektyvas koncertavo Ukrainoje, Austrijoje, Kroatijoje ir Slovakijoje. „Pušynėlis“ – respublikinių konkursų bei apžiūrų prizininkas ir diplomantas, tautinių šokių konkurse „Pora už poros“ ne kartą laimėjo pirmąją vietą. Jau 65 metai „Pušynėlis“ garsina Kauno technikos kolegijos vardą Lietuvoje ir užsienyje.

IMG 20180630 213828 dainu svente 2018 06 30

Kolegijos renginių dalyvius savo skambia muzika jau keletą metų džiugina KTK studentų grupė „Visi savi“.

20190518 211942

Kauno technikos kolegijos studentai domisi automobilių sportu. 2014 m. įkurtas KTK AUTOFANŲ klubas savo veiklą pradėjo nuo slalomo, kaip ir visi garsiausi Lietuvos lenktynininkai. Šiuo metu kolegiją garsina „KTK RACING DIVISION“ komanda. Jos misija yra populiarinti automobilių sportą, skatinti jaunimo užimtumą, dalyvauti nacionalinėse ir tarptautinėse automobilių sporto varžybose. 

2019 m. balandžio mėn.  įvyko Lietuvos kino ir automobilių sporto padangėje analogų neturinti premjera – Kauno technikos kolegijos (KTK) studentų „KTK Racing division“ komandos kartu su „FAST FOCUS“ kūrėjais nufilmuotas pilno metro dokumentinis filmas „United to Race“. Tai pirmas tokio tipo filmas Lietuvoje. Valandą trunkančioje kino juostoje užfiksuota istorija pasakoja apie jaunos „KTK Racing Division“ komandos kelią sudėtingame ir itin didelio atsidavimo reikalaujančiame sporte, jų iššūkius, nusivylimus, pergales, atradimus, draugystę ir begalinį norą įveikti save ir varžovus.

2019 m. vasarą KTK studentų autotransporto komandos nariai tapo Lietuvos automobilių istorijos dalimi, kaip pirmoji ir vienintelė studentų komanda dalyvavusi ir sėkmingai finišavusi „Aurum 1006 km lenktynėse“ Palangoje. „Norėjome įrodyti sau ir kitiems, kad mes galime ne tik finišuoti, bet ir konkuruoti su kitais“, - sako KTK komandos vadovas Povilas Bonkevičius.

IMG 2753

Krepšinis Lietuvoje jau seniai tapo antrąja religija. Jis yra viena populiariausių sporto šakų visose Lietuvos aukštosiose mokyklose, taip pat ir Kauno technikos kolegijoje. KTK krepšinio komanda aktyviai dalyvauja Lietuvos kolegijų sporto žaidynėse, yra daugkartinė žaidynių nugalėtoja ir prizininkė, dalyvauja Kauno „Mero taurės“ varžybose „Švyturio“ – Kauno krepšinio C lygos „Top Sport“ pirmenybėse. 2013 m. pastarosiose pirmenybėse laimėjo „Iššūkio“ taurės III - iąją vietą! 2014 m. KTK krepšinio rinktinė  Lietuvos kolegijų studentų XIV sporto žaidynių B grupės krepšinio varžybose iškovojo I - ąją vietą! 2015 m. KTK krepšinio komanda Lietuvos kolegijų studentų XV sporto žaidynėse A grupės varžybose iškovojo III - ąją vietą. Nuo 2013 m. Kolegijoje organizuojamas kalėdinis krepšinio turnyras Direktoriaus taurei laimėti, o nuo 2015 m. organizuojamas krepšinio turnyras Algimanto Baltušniko taurei laimėti.

Algimantas Baltušnikas (1934-2012) – ilgametis KTK dėstytojas, lengvaatletis, disko metimo čempionas, treneris. Jo pasiekti rekordai: penkis kartus Lietuvos (1959, 1961, 1963, 1964, 1967), tris kartus TSRS (1957, 1960, 1961) disko metimo čempionas, tris kartus gerino Lietuvos disko metimo rekordą, du kartus – Lietuvos rutulio stūmimo rekordą.

Kauno technikos kolegijos bendruomenė didžiuojasi savo tėvyne Lietuva, brangina Nepriklausomybę, saugo istorinę atmintį. 2015 m. už renginį „Ar noriu/galiu būti pilietiškas“ Kauno technikos kolegija apdovanota Lietuvos Respublikos vėliava.

Preszidentes apdovan

2017 m. Kauno technikos kolegija prisijungė prie Lietuvos atkūrimo 100-mečiui skirto projekto „Dovana Lietuvai“.Kolegijos bendruomenė talkino tremtinių kryžiaus Žaliakalnyje atstatymo darbuose, dalyvavo savanoriškame Neringos miško atsodinime bei pavasarinėje talkoje, tvarkė Samuolio skvero ir Kauko laiptų baseino teritorijas, pagelbėjo Žaliakalnio seniūnijos gyventojams, kurie patys negali atlikti smulkių elektros instaliacijos darbų bei suorganizavo ir įgyvendino renginių ciklą “TAUtiškumo kodai. Asmenybių ir tautiškumo sandūra“, skirtą Lietuvos valstybingumo šventėms paminėti. Už aktyvų dalyvavimą savanoriškose veiklose kolegijai buvo įteikta Lietuvos trispalvė. Projektas „Dovana Lietuvai” tęsiasi ir Kauno technikos kolegija pasirengusi ir ateityje dovanoti gerus darbus savo šaliai.

Jurate 6951 copy web

Pažymint Lietuvos valstybės šimtmetį, KTK bendruomenės nariai dalyvavo šiai sukakčiai skirtuose renginiuose. KTK studentai dalyvavo Lietuvos valstybės atkūrimo minėjime Kruonio šile ir pagerbė žuvusių partizanų už Lietuvos Laisvę ir Nepriklausomybę atminimą bei 1949 m. vasario 16 d.  Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos deklaracijos paskelbimo minėjime Lietuvos partizanų memoriale Minaičių kaime. KTK studentai lankėsi parodoje „100 reikšmingiausių Pirmosios Lietuvos Respublikos įvykių“ istorinėje Prezidentūroje Kaune.KTK eksponuojamose parodose „Lietuva pašto ženkluose“ ir „Margas gyvenimo rūbas“, filmo „100 žingsnių į laisvę ir save“ peržiūroje ir susitikime su VDU prof. Liudu Mažyliu, KTK muziejuje susitikime su Lietuvos 1990 metų kovo 11-osios Nepriklausomybės akto signatarais Česlovu Stankevičiumi ir Egidijumi Klumbiu susirinko didžiulis KTK bendruomenės narių būrys.

Jurate0203 copy web

KTK ALUMNI draugijos nariai lankėsi Lietuvos Respublikos Seime, Vilniuje, kur įvyko susitikimas su Seimo nariais: Aušra Papirtiene, Kęstučiu Smirnovu ir 1982 metų Kauno politechnikumo (dabar Kauno technikos kolegija) Autokelių tiesimo ir eksploatavimo specialybės absolventu, Seimo nariu Gediminu Vasiliausku. Ekskursijos po Seimo rūmus metu susipažino su Lietuvos valstybės parlamento veikla, įstatymų leidybos procedūra, institucijos struktūra, piliečių galimybe dalyvauti teisės aktų leidyboje, spaudos konferencijos eiga, apžiūrėjo Seimo rūmuose eksponuojamas parodas.

2019 m. sausio mėn. 11 d. kolegijos muziejuje pristatyta ekspozicija, skirta Lietuvos Respublikos laisvės ir nepriklausomybės gynėjui, žuvusiam 1991 m. sausio 13-ąją prie Vilniaus televizijos bokšto, Kauno technikos kolegijos 1981 m. statybos specialybės absolventui Titui Masiuliui atminti.

Kauno technikos kolegijos sėkmės paslaptis – paklausių studijų programų realizavimas –  kaip atsakas darbo rinkos poreikiams. Orientuotos į praktinį žinių taikymą studijos užtikrina Kauno technikos kolegijos absolventui patikimą karjeros kelią. KTK direktoriaus Nerijaus Varno teigimu, jau ne vienerius metus užimamą vieną geriausiųjų vietų tarp valstybinių kolegijų lėmė nuoseklus pasirinktos strateginės veiklos krypties – tapti inžinerinės pramonės įmonių kolegija įgyvendinimas ir kryptingas bendradarbiavimas su verslu.

Jau tapo tradicija, kad Kauno technikos kolegijos socialiniai partneriai AB „Kauno tiltai", UAB „Parama" ir  UAB „Kauno keliai“, siekdami remti inžinerijos mokslų plėtrą ir aukštos kvalifikacijos specialistų rengimą, kelių inžinerijos diegimą praktikoje bei skatinti studentus siekti aukštų studijų rezultatų, skiria vienkartines stipendijas geriausiai  besimokantiems studijų programos „Kelių inžinerija“ studentams.

Naujausiuose žurnalo „Reitingai“ atliktuose aukštųjų mokyklų vertinimuose Kauno technikos kolegija 2019 metais valstybinių kolegijų geriausiųjų penketuke užėmė antrąją vietą, pirmąją vietą pagal alumnų kuriamą pridėtinę vertę ir darbdavių vertinimus ir antrąją vietą pagal kolegijos akademinio personalo ir studijų bazės gerovės vertinimą.

Iškilmingas renginys "Penki žingsniai šimtmečio link" (2015 12 10)

Dideles 10

Dideles 3

Dideles 5  Dideles 6
Dideles 7  

 

Respublikinė mokslinė konferencija "Technologijos srities specialistų rengimo aktualijos technologinių pokyčių kontekste" (2015 12 09)

Ko 17 Ko 4
Ko 24 Ko 26
Ko 43 Ko 45
Ko 50 Ko 57

KTK krepšinio turnyro “Jubiliejinė direktoriaus taurė” finalas (2015 12 08)

Kr 104 Kr 111
Kr 120 Kr 125
Kr 126 Kr 130
Kr 131 Kr 135
Kr 136 Kr 140

Respublikinis kolegijų studentų fizikos konkursas (2015 12 08)

Fi 4 Fi 9
Fi 11 Fi 17
Fi 13 Fi 49
Fi 18 Fi 32
Fi 22 Fi 25
Fi 56 Fi 58
Fi 59 Fi 61
Fi 75 Fi 81
Fi 83 Fi 84
Fi 85 Fi 86
Fi 87 Fi 98

KTK slalomo varžybos (2015 12 05)

12309783 1003420246363578 4676828712072291268 o 12304398 1527132267604632 6140979670367684515 o
12291266 1527133867604472 8758765270504254781 o 12322828 1527131644271361 2514674024467125359 o

 

Šventinė popietė "Kartų tiltai" (2015 12 03)

Foto 3 Foto 4
Foto 11  Kar 24
Foto 42 Foto 31
Foto 44 Foto 47
Foto 49 Foto 52
Foto 64 Foto 76
Foto 73 Foto 67
Foto 82 Foto 89
DSC 3080 DSC 3091
DSC 3098 DSC 3107
DSC 3113 DSC 3138
DSC 3123 DSC 3147
DSC 3153 DSC 3160
DSC 3202 DSC 3212
DSC 3213 DSC 3220
DSC 3242 DSC 3245

Intelektinis žaidimas "KTK protų kovos 2015" (2015 12 02)

DSC 3032

DSC 3041 maz Tundra DSC 2995
DSC 2997 DSC 3000
DSC 3066 DSC 3023
WP 20151202 010 WP 20151202 025

Kauno technikos kolegijos studentų inžinerinės grafikos konkursas (2015 12 02)

DSC 2918 DSC 2921
DSC 2926 DSC 2927
DSC 2928 DSC 2929
DSC 2932 DSC 2933
DSC 2934 DSC 2935
DSC 2936 DSC 2937
DSC 2948 DSC 2953
DSC 2956 DSC 2962
DSC 2967 DSC 2968

Atnaujintos Kolegijos muziejaus ekspozicijos pristatymas (2015 11 30)

Foto 8 Foto 16 
Foto 27  Foto m49
 Foto 33 Foto 29 
 Foto m52  Foto m30

 

Kolegijos savivaldos regalijų įteisinimas (2015 11 30)

 Foto 36

 

Foto m38

KITRON elektronikos montažo laboratorijos atidarymas (2015 11 27)

DSC 2798 DSC 2810
 DSC 2816  DSC 2818
 DSC 2822  DSC 2827
 DSC 2829  DSC 2835
 DSC 2858  DSC 2861
 DSC 2864  DSC 2868

 Jubiliejinės eglutės įžiebimo ceremonija (2015 11 27)

DSC 2881 DSC 2883
DSC 2872 DSC 2874
DSC 2891 DSC 2896
DSC 2899 DSC00761