2019

2019 m. finansinės ataskaitos

IV ketvirtis

1. KTK aiškinamasis raštas 2019-IV 

2. Finansinės būklės ataskaita

3. Veiklos rezultatų ataskaita

4. Grynojo turto pokyčių ataskaita 

5. Pinigų srautų ataskaita 

6. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

7. Informacija apie išankstinius apmokėjimus 

8. Atsargų vertės pasikeitimas 

9. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 

10. Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos

11. Ilgamaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas

12. Nematerialiojo turto vertės pasikeitimas

13. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas

14. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

15. Isipareigojimų pokytis 

16. Gautos paskolos

17. Informacija apie paskolų įvykdymą 

18. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

19. Informacija apie įsipareigojimų dalį 

20. Finansinės nuomos paslaugos

21. Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai

22. Finansavimo sumos pagal šaltinius 

23. Finansavimo sumų likučiai 

24. Informacija pagal veiklos segmentus

25. Praejusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus 

III ketvirtis

1. KTK aiškinamasis raštas 2019 III 

2. 2400 Forma FBA 2019 III ketv.

3. 2400 Forma VRA 2019 III ketv. 

4. 2400 VSAFAS 6P4 2019 III ketv.

5. 2400 VSAFAS 8P1 2019 III ketv. 

6. 2400 VSAFAS 12P1 2019 III ketv. 

7. 2400 VSAFAS 13P1 2019 III ketv. 

8. 2400 VSAFAS 20P4 2019 III ketv.

II ketvirtis

1. KTK aiškinamasis raštas 2019 II 

2. 2400 Forma FBA 2019 II ketv.

3. 2400 Forma VRA 2019 II ketv.

4. 2400 VSAFAS 6P4 2019 II ketv. 

5. 2400 VSAFAS 8P1 2019 II ketv. 

6. 2400 VSAFAS 12P1 2019 II ketv.

7. 2400 VSAFAS 13P1 2019 II ketv. 

8. 2400 VSAFAS 20P4 2019 II ketv.

I ketvirtis

1. KTK aiškinamasis raštas 2019 

2. 2400 Forma FBA 2019 I ketv.

3. 2400 Forma VRA 2019 I ketv.

4. 2400 VSAFAS 6P4 2019 I ketv.

5. 2400 VSAFAS 8P1 2019 I ketv.

6. 2400 VSAFAS 12P1 2019 I ketv.

7. 2400 VSAFAS 13P1 2019 I ketv.

8. 2400 VSAFAS 20P4 2019 I ketv.

2019 m. biudžeto ataskaitos

IV ketvirtis

1. BIUDŽETAS Aiškinamojo rašto 2019 12 

2. KTK Forma Nr. 2 2019 12 31 detali  

3. KTK Forma Nr. 2 2019 12 31 bendra 

4. 2400 Forma 4N 2019 IV ketv.

5. 2400 Forma BV2 VBL 2019 IV ketv. 09040101 1200122 

6. Pažyma dėl finansavimo 2019 12 31

7. KTK Forma Nr. 3 2 priedas 8. 2400 Liksask 2019 IV ketv. 

9. KTK skolos 2019 12 31

III ketvirtis

1. BIUDŽETAS Aiškinamasis raštas 2019 09

2. KTK Forma Nr.2 2019 09 30 bendra

3. KTK Forma Nr.2 2019 09 30 detali

4. 2400 Forma 4N 2019 III ketv. 

5. Pažyma dėl finansavimo 2019 09 

6. Pažyma taisykl. 5.1 p. 

7. KTK skolos 2019 09 30

II ketvirtis

1. BIUDŽETAS Aiškinamojo rašto 2019-06

2. KTK Forma Nr. 2 2019-06-30 bendra 

3. KTK Forma Nr. 2 2019-06-30 detali 

4. 2400 Forma 4N-2019 II ketv. 

5. Pažyma dėl finansavimo 2019-06-30 

6. Pažyma taisyklių 5.1 p.

7. KTK skolos 2019-06-30 

I ketvirtis

1. BIUDŽETAS Aiškinamojo rašto 2019-03

2. Forma Nr.2 bendra

3. Forma Nr.2 detali

4. 2400 Forma 4N 2019 I ketv.

5. Pažyma dėl finansavimo 2019-03-31

6. Pažyma taisykli 5.1p. 7. KTK skolos 2018-12-31