2017

2017 m. finansinės ataskaitos

IV ketvirtis

1.-Finansiniu-atasiatu-aiskinamasisi-rastas.pdf 
2.-Finansines-bukles-ataskaita.pdf 
3.-Veiklos-rezultatu-ataskaita.pdf 
4.-Grynojo-turto-pokycio-ataskaita.pdf
5.-Pinigu-srautu-ataskaita.pdf 
6.-Finansaines-ir-investicines-veiklos-pajamos-ir-sanaudos.pdf 
7.-Informacija-apie-isankstinius-apmokejimus.pdf
8.-Atsargu-vertes-pasikeitimas-per-ataskaitini-laikotarpi.pdf 
9.-Pagrindines-veiklos-kitu-pajamu-pateikimas.pdf 
10.-Ilgalaikio-materialiojo-turto-vertes-pasikeitimas-per-ataskaitini-laikotarpi.pdf 
11.-Nematerialiojo-turto-balansines-vertes-pasikeitimas-per-ataskaitini-laikotarpi.pdf 
12.-Informacija-apie-per-vienerius-metus-gautinas-sumas.pdf 
13.-Informacija-apie-pinigus-ir-pinigu-ekvivalentus.pdf 
14.-Isipareigojimu-pokytis.pdf 
15.-Gautos-paskolo.pdf 
16.-Informacija-apie-paskolu-ivykdymo-ir-palukanu-normas.pdf
17.-Informacija-apie-kai-kurias-trumpalaikes-moketinas-sumas.pdf 
18.-Informacija-apie-isipareigojimu-dali-eurais-ir-uzsienio-valiuta.pdf
19.-Finansines-nuomos-paslaugos-gavejo-isipareigojimai-pagal-laikotarpius.pdf 
20.-Ilgalaikiai-finansines-nuomos-isipareigojimai-ir-ju-einamuju-metu-dalis.pdf 
21.-Pagrindines-nuomos-imokos.pdf 
22.-Finansavimo-sumos-pagal-saltini-tiksline-paskirti-ir-ju-pokyciai-per-ataskaitini-laikotarpi.pdf
23.-Finansavimo-sumu-likuciai.pdf 
24.-Ataskaitinio-laikotarpio-informacija-pagal-veiklos-segmentus.pdf 
25.-Praejusio-ataskaitinio-laikotarpio-informacija-pagal-veiklos-segmentus.pdf 

III ketvirtis

KTK-aiskinamasis-rastas-2017-III.pdf
2400-VSAFAS-20P4-2017-III-ketv..pdf
2400-VSAFAS-13P1-2017-III-ketv..pdf
2400-VSAFAS-12P1-2017-III-ketv..pdf
2400-VSAFAS-8P1-2017-III-ketv..pdf
2400-VSAFAS-6P4-2017-III-ketv..pdf
2400-Forma-VRA-2017-III-ketv..pdf
2400-Forma-FBA-2017-III-ketv..pdf

II ketvirtis

KTK-aiskinamasis-rastas-2017-II.pdf
2400-Forma-VRA-2017-II-ketv.pdf
2400-VSAFAS-20P4-2017-II-ketv.pdf
2400-VSAFAS-13P1-2017-II-ketv.pdf
2400-VSAFAS-12P1-2017-II-ketv.pdf
2400-VSAFAS-8P1-2017-II-ketv.pdf
2400-VSAFAS-6P4-2017-II-ketv.pdf
2400-Forma-FBA-2017-II-ketv.pdf

I ketvirtis

2400-VSAFAS-20P4-2017-I-ketv.pdf
2400-VSAFAS-13P1-2017-I-ketv.pdf
2400-VSAFAS-12P1-2017-I-ketv.pdf
2400-VSAFAS-8P1-2017-I-ketv.pdf
2400-VSAFAS-6P4-2017-I-ketv.pdf
2400-Forma-VRA-2017-I-ketv.pdf
2400-Forma-FBA-2017-I-ketv.pdf
KTK-aiskinamasis-rastas-2017-I.pdf

2017 m. biudžeto ataskaitos

IV ketvirtis

Pazyma-del-finansavimo-sumu.pdf
KTK-skolos-2017-13-31.pdf
Forma-F2-detali.pdf
Forma-F2-bendra.pdf
BIUDZETAS-Aiskinamojo-rasto-2017-12.pdf
2400-Liksask-2017-IV-ketv..pdf
2400-Forma-B13-2016-2017-IV-ketv.-09040101-1200122.pdf
2400-Forma-B12-VBL-2017-IV-ketv.-09040101-1200122.pdf
2400-Forma-B11-2015-2017-IV-ketv..pdf
2400-Forma-B2-2015-2017-IV-ketv.-09040101-1200122.pdf
2400-Forma-4N-2017-IV-ketv..pdf

III ketvirtis

Pazyma-del-finansavimo-sumu.pdf
KTK-skolos-2017-09-30.pdf
Forma-Nr.-FIN-02-detali.pdf
Forma-Nr.-FIN-02-bendra.pdf
BIUDZETAS-Aiskinamojo-rasto-2017-09.pdf
2400-Forma-B13-2016-2017-III-ketv.-09040101-1200122.pdf
2400-Forma-4N-2017-III-ketv..pdf 

II ketvirtis

Pazyma-del-finansavimo-sumu.pdf
KTK-skolos-2017-06-30.pdf
Forma-Nr.-2-detali.pdf
Forma-Nr.-2-bendra.pdf
BIUDZETAS-Aiskinamojo-rasto-2017-06.pdf
2400-Forma-B12-VBL-2017-II-ketv.pdf
2400-Forma-B11-2015-2017-II-ketv.pdf
2400-Forma-B2-2015-2017-II-ketv.pdf
2400-Forma-4N-2017-II-ketv..pdf

I ketvirtis

Pazyma-del-finansavimo-sumu.pdf
KTK-skolos-2017-03-31.pdf
Forma-2-detali.pdf
Forma-2-bendra.pdf
BIUDZETAS-Aiskinamojo-rasto-2017-03.pdf
2400-Forma-4N-2017-I-ketv.pdf