2014

Finansinės ataskaitos

2014 m. IV ketvirčio finansinės ataskaitos

2400-Forma-FBA-2014-IV-ketv

2400-Forma-GTPA-2014-IV-ketv

2400-Forma-PSA-2014-IV-ketv

2400-Forma-VRA-2014-IV-ketv

2400-VSAFAS-6P4-2014-IV-ketv

2400-VSAFAS-6P6-2014-IV-ketv

2400-VSAFAS-8P1-2014-IV-ketv

2400-VSAFAS-10P2-2014-IV-ketv

2400-VSAFAS-12P1-2014-IV-ketv

2400-VSAFAS-13P1-2014-IV-ketv

2400-VSAFAS-17P7-2014-IV-ketv

2400-VSAFAS-17P8-2014-IV-ketv

2400-VSAFAS-17P12-2014-IV-ketv

2400-VSAFAS-17P13-2014-IV-ketv

2400-VSAFAS-20P4-2014-IV-ketv

2400-VSAFAS-20P5-2014-IV-ketv

2400-VSAFAS-25-2014-IV-ketv

KTK-2014-m.-IV-aiskinamasis-rastas

2014 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos

2400-Forma-FBA-2014-III-ketv.

2400-Forma-VRA-2014-III-ketv.

2400-VSAFAS-20P4-2014-III-ketv.

KTK-aiskinamasis-rastas-2014-III.

2014 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos

2400-Forma-FBA-2014-II-ketv.

2400-Forma-VRA-2014-II-ketv.

2400-VSAFAS-20P4-2014-II-ketv.

KTK-aiskinamasis-rastas-2014-II.

2014 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2014 01 01 – 2014 03 31 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Biudžeto vykdymo ataskaitos

2014 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2400-Forma-1N-2014-12-men.pdf

2400-Forma-3N-2014-12-men.pdf

2400-Forma-4N-2014-12-men.pdf

2400-Forma-5N-2014-IV-ketv.pdf

2400-Forma-B2-2012-2014-IV-ketv.

2400-Forma-B12-2012-2014-IV-ketv.

2400-Forma-B13-VBL-2014-IV-ketv.

2400-Forma-B14-2012-2014-IV-ketv.

2400-Liksask-2014-IV-ketv.

Fin.-amounts.

Forma-Nr.2-nuo-2012-m.-FIN-02-bendra.

Forma-Nr.2-nuo-2012-m.-FIN-02-patvirtinta.

KTK-paaiskinamasis-rastas-2014-12-men.

KTK-skolos-2014-12-31.

PROGR-VYKDYMAS-2014.

2014 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2400-Forma-1N-2014-III-ketv.-1200122.

2400-Forma-3N-2014-III-ketv.

2400-Forma-4N-2014-III-ketv.

2400-Forma-B14-2012-2014-III-ketv.

KTK-paaiskinamasis-rastas-2014-09-men.

2014 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 

2400-Forma-1N-2014-II-ketv.

2400-Forma-3N-2014-II-ketv.

2400-Forma-4N-2014-II-ketv.

2400-Forma-B2-2012-2014-II-ketv.

2400-Forma-B12-2012-2014-II-ketv.

2400-Forma-B13-VBL-2014-II-ketv.-09040101-1200122.

KTK-paaiskinamasis-rastas-2014-09-men.

Pazyma-2-ketvirtis.

2014 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

Valstybinis kodas

Programos - Funkcijos kodas

Ataskaitos pavadinimas

Atsisiuntimo nuoroda

229002400

10.40

Įmokų į biudžetą, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti ataskaita

2400_Forma 1N_2014_I ketv._1200122.pdf

229002400

 

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita

2400_Forma 3N_2014_I ketv.pdf

229002400

 

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2400_Forma 4N_2014_I ketv.pdf

229002400

 

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita

BILIETAI_4744835456.pdf

229002400

 

Informacija apie kontroliuojamų viešųjų įstaigų skolinius įsipareigojimus

KTK skolos 2014 03 31.pdf

229002400

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

samata.pdf

229002400

 

Aiškinamasis raštas

KTK paaiskinamasis rastas 2014 03 mLn.pdf