2012

Finansinės ataskaitos

I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

IV ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Informacija apie išankstinius apmokėjimus

Atsargų vertės pasikeitimais per ataskaitinį laikotarpį

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie per vienus metus gautas pajamas

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Finansinių įsipareigojimų pokytis 

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

Informacija apie įsipareigojimų dalį  nacionaline ir užsienio valiutomis

Finansinės nuomos paslaugos gavėjo įsipareigojimai pagal laikotarpius

Finansavimo sumų likučiai

Informacija pagal veiklos segmentus

2012 01 01 - 2012 12 31 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Biudžeto vykdymo ataskaitos

2012 m. 1 ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

 

Valstybinis kodas

Programos - Funkcijos kodas

Ataskaitos pavadinimas

Atsisiuntimo nuoroda

229002400

10.40

Įmokų į biudžetą, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti ataskaita

2400_Forma 1N_2012_I ketv.pdf

229002400

 

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita

2400_Forma 3N_2012_I ketv.pdf

229002400

 

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2400_Forma 4N_2012_I ketv.pdf

229002400

 

Biudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaita

BISI_Iketvirtis.pdf

229002400

 

Aiškinamasis raštas

KTK paaiskinamasis rastas 2012 03 men.pdf

 

2012 m. 2 ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

Valstybinis kodas

Programos - Funkcijos kodas

Ataskaitos pavadinimas

Atsisiuntimo nuoroda

229002400

10.40

Įmokų į biudžetą, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti ataskaita

2400_Forma 1N_2012_II ketv.pdf

229002400

 

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita

2400_Forma 3N_2012_II ketv.pdf

229002400

 

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2400_Forma 4N_2012_II ketv.pdf

229002400

10.405.22 ? 09.04.01.01

Informacija apie  išlaidų stipendijoms ir išmokoms vykdymą

2400_Forma B2_2012_2012_II ketv.pdf

229002400

10.305.22 ? 09.04.01.01

Informacija apie išlaidų mokslo ir studijų institucijų darbuotojų darbo užmokesčiui vykdymą

2400_Forma B12_2012_2012_II ketv.pdf

229002400

10.405.22 ? 09.04.01.01

Informacija apie išlaidų kitų subjektų, vykdančių atitinkamas asignavimu valdytojų programas ir kurių darbo užmokestis yra įskaičiuotas į asignavimų valdytojų darbo užmokesčio fondą, darbo užmokesčiui vykdymą

2400_Forma B13_2012_2012_II ketv.pdf

229002400

 

Biudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaita

BISI_IIketv.pdf

229002400

 

Aiškinamasis raštas

KTK paaiskinamasis rastas 2012 06 men.pdf

                                                                                                                                                                                    

 2012 m. 3 ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

Valstybinis kodas

Programos - Funkcijos kodas

Ataskaitos pavadinimas

Atsisiuntimo nuoroda

229002400

10.40

Įmokų į biudžetą, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti ataskaita

2400_Forma 1N_2012_III ketv._1000522.pdf

229002400

 

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita

2400_Forma 3N_2012_III ketv.pdf

229002400

 

Informacija apie profesinių, aukštųjų mokyklų rodiklių vykdymą

2400_Forma B14_2012_2012_III ketv.pdf

229002400

 

Aiškinamasis raštas

KTK paaiskinamasis rastas 2012 09 mLn.pdf

229002400

09040101

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Biudzeto_islaidu_samatu_vykdymo.pdf

                           

 2012 m. 4 ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

Valstybinis kodas

Programos - Funkcijos kodas

Ataskaitos pavadinimas

Atsisiuntimo nuoroda

229002400

10.40

Įmokų į biudžetą, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti ataskaita

2400_Forma 1N_2012_IV ketv._1000522.pdf

229002400

 

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita

2400_Forma 3N_2012_IV ketv.pdf

229002400

 

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2400_Forma 4N_2012_IV ketv.pdf

229002400

 

Nepanaudotų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, suvestinė ataskaita

2400_Forma 5N_2012_IV ketv.pdf

229002400

10.405.22 ? 09.04.01.01

Informacija apie  išlaidų stipendijoms ir išmokoms vykdymą

2400_Forma B2_2012_2012_IV ketv.pdf

229002400

10.305.22 ? 09.04.01.01

Informacija apie išlaidų mokslo ir studijų institucijų darbuotojų darbo užmokesčiui vykdymą

2400_Forma B12_2012_2012_IVketv.pdf

229002400

10.305.22 ? 09.04.01.01

Informacija apie išlaidų mokslo ir studijų institucijų darbuotojų darbo užmokesčiui vykdymą

2400_Forma B13_2012_2012_IVketv.pdf

229002400

10.305.22 ? 09.04.01.01

Informacija apie profesinių, aukštųjų mokyklų rodiklių vykdymą

2400_Forma B14_2012_2012_IVketv.pdf

229002400

 

Pažyma apie valstybės biudžeto lėšų likučius asignavimų valdytojų biudžetinėse sąskaitose (kasoje, kortelėse)

2400_Liksask_2012_IV ketv.pdf

229002400

 

Aiškinamasis raštas

KTK paaiskinamasis rastas 2012 12 m?n.pdf

229002400

09040101

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Finansai.pdf