Finansinės ataskaitos

2021

2021 m. finansinės ataskaitos

I ketvirtis KTK finansinė ataskaita

II ketvirtis KTK finansinė ataskaita

III ketvirtis KTK finansinė ataskaita

2021 m. biudžeto ataskaitos

I ketvirtis KTK biudžeto ataskaita

II ketvirtis KTK biudžeto ataskaita

III ketvirtis KTK biudžeto ataskaita

2020

2020 m. finansinės ataskaitos

IV ketvirtis

KTK 2020 metų finansinės ataskaitos

III ketvirtis

1. KTK aiškinamasis raštas 2020 III

2. 2400 Forma FBA 2020 III ketv.  

3. 2400 Forma VRA 2020 III ketv. 

4. 2400 VSAFAS 6P4 2020 III ketv.  

5. 2400 VSAFAS 8P1 2020 III ketv.

6. 2400 VSAFAS 12P1 2020 III ketv.

7. 2400 VSAFAS 13P1 2020 III ketv. 

8. 2400 VSAFAS 20P4 2020 III ketv.

II ketvirtis

1. KTK aiškinamasis raštas 2020-II ketv.

2. 2400 Forma FBA 2020-II ketv. 

3. 2400 Forma VRA 2020-II ketv. 

4. 2400 VSAFAS 6P4 2020-II ketv. 

5. 2400 VSAFAS 8P1 2020-II ketv.

6. 2400 VSAFAS 12P1 2020-II ketv.

7. 2400 VSAFAS 13P1 2020-II ketv. 

8. 2400 VSAFAS 20P4 2020-II ketv.

I ketvirtis

1. KTK aiškinamasis raštas 2020-I.

2. 2400 Forma FBA 2020 I ketv.

3. 2400 Forma VRA 2020 I ketv.

4. 2400 VSAFAS 6P4 2020 I ketv.

5. 2400 VSAFAS 8P1 2020 I ketv.

6. 2400 VSAFAS 12P1 2020 I ketv.

7. 2400 VSAFAS 13P1 2020 I ketv.

8. 2400 VSAFAS 20P4 2020 I ketv.

2020 m. biudžeto ataskaitos

 IV ketvirtis

1.BIUDŽETAS Aiškinamojo rašto 2020 12

2. KTK Forma Nr.2 2020 12 31 bendra

3. KTK Forma Nr.2 2020 12 31 detali

4. 2400 Forma BV2-VBL 2020 IV ketv. 09040101-1200122

5. 2400 Liksask 2020 IV ketv.

6. KTK Forma Nr. 3 1 priedas 2020-12-31

7. KTK skolos 2020-12-31

8. KTK pažyma dėl finansavimo 2020-12-31

III ketvirtis

1. BIUDŽETAS Aiškinamasis raštas 2020-09

2. Forma Nr. 2 Bendra 2020-09-30

3. Forma Nr. 2 Detali 2020-09-30

4. 2400 Forma 4N 9 2020 III-ketv.

5. KTK skolos 2020-09-30

6. Pažyma dėl finansavimo sumų 2020-09-30 

II ketvirtis

1. KTK aiškinamasis raštas 2020-II 

2. 2400 Forma FBA 2020 II-ketv.

3. 2400 Forma VRA 2020 II-ketv.

4. 2400 VSAFAS 6P4 2020 II-ketv.

5. 2400 VSAFAS 8P1 2020 II-ketv.

6. 2400 VSAFAS 2P1 2020 II-ketv. 

7. 2400 VSAFAS 13P1 2020 II-ketv.

8. 2400 VSAFAS 20P4 2020 II-ketv.

I ketvirtis

1. BIUDŽETAS Aiškinamasis raštas 2020-03 

2. Forma Nr. 2 bendra 2020-03-31

3. Forma Nr. 2 detali 2020-03-31

4. Pažyma taisyklių 5.1 p. 2020-03-31

5. 2400 Forma 4N 9 2020 I ketv.

6. KTK skolos 2020-03-31

7. Pažyma dėl finansavimo 2020-03-31

 

2019

2019 m. finansinės ataskaitos

IV ketvirtis

1. KTK aiškinamasis raštas 2019-IV 

2. Finansinės būklės ataskaita

3. Veiklos rezultatų ataskaita

4. Grynojo turto pokyčių ataskaita 

5. Pinigų srautų ataskaita 

6. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

7. Informacija apie išankstinius apmokėjimus 

8. Atsargų vertės pasikeitimas 

9. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 

10. Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos

11. Ilgamaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas

12. Nematerialiojo turto vertės pasikeitimas

13. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas

14. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

15. Isipareigojimų pokytis 

16. Gautos paskolos

17. Informacija apie paskolų įvykdymą 

18. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

19. Informacija apie įsipareigojimų dalį 

20. Finansinės nuomos paslaugos

21. Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai

22. Finansavimo sumos pagal šaltinius 

23. Finansavimo sumų likučiai 

24. Informacija pagal veiklos segmentus

25. Praejusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus 

III ketvirtis

1. KTK aiškinamasis raštas 2019 III 

2. 2400 Forma FBA 2019 III ketv.

3. 2400 Forma VRA 2019 III ketv. 

4. 2400 VSAFAS 6P4 2019 III ketv.

5. 2400 VSAFAS 8P1 2019 III ketv. 

6. 2400 VSAFAS 12P1 2019 III ketv. 

7. 2400 VSAFAS 13P1 2019 III ketv. 

8. 2400 VSAFAS 20P4 2019 III ketv.

II ketvirtis

1. KTK aiškinamasis raštas 2019 II 

2. 2400 Forma FBA 2019 II ketv.

3. 2400 Forma VRA 2019 II ketv.

4. 2400 VSAFAS 6P4 2019 II ketv. 

5. 2400 VSAFAS 8P1 2019 II ketv. 

6. 2400 VSAFAS 12P1 2019 II ketv.

7. 2400 VSAFAS 13P1 2019 II ketv. 

8. 2400 VSAFAS 20P4 2019 II ketv.

I ketvirtis

1. KTK aiškinamasis raštas 2019 

2. 2400 Forma FBA 2019 I ketv.

3. 2400 Forma VRA 2019 I ketv.

4. 2400 VSAFAS 6P4 2019 I ketv.

5. 2400 VSAFAS 8P1 2019 I ketv.

6. 2400 VSAFAS 12P1 2019 I ketv.

7. 2400 VSAFAS 13P1 2019 I ketv.

8. 2400 VSAFAS 20P4 2019 I ketv.

2019 m. biudžeto ataskaitos

IV ketvirtis

1. BIUDŽETAS Aiškinamojo rašto 2019 12 

2. KTK Forma Nr. 2 2019 12 31 detali  

3. KTK Forma Nr. 2 2019 12 31 bendra 

4. 2400 Forma 4N 2019 IV ketv.

5. 2400 Forma BV2 VBL 2019 IV ketv. 09040101 1200122 

6. Pažyma dėl finansavimo 2019 12 31

7. KTK Forma Nr. 3 2 priedas 8. 2400 Liksask 2019 IV ketv. 

9. KTK skolos 2019 12 31

III ketvirtis

1. BIUDŽETAS Aiškinamasis raštas 2019 09

2. KTK Forma Nr.2 2019 09 30 bendra

3. KTK Forma Nr.2 2019 09 30 detali

4. 2400 Forma 4N 2019 III ketv. 

5. Pažyma dėl finansavimo 2019 09 

6. Pažyma taisykl. 5.1 p. 

7. KTK skolos 2019 09 30

II ketvirtis

1. BIUDŽETAS Aiškinamojo rašto 2019-06

2. KTK Forma Nr. 2 2019-06-30 bendra 

3. KTK Forma Nr. 2 2019-06-30 detali 

4. 2400 Forma 4N-2019 II ketv. 

5. Pažyma dėl finansavimo 2019-06-30 

6. Pažyma taisyklių 5.1 p.

7. KTK skolos 2019-06-30 

I ketvirtis

1. BIUDŽETAS Aiškinamojo rašto 2019-03

2. Forma Nr.2 bendra

3. Forma Nr.2 detali

4. 2400 Forma 4N 2019 I ketv.

5. Pažyma dėl finansavimo 2019-03-31

6. Pažyma taisykli 5.1p. 7. KTK skolos 2018-12-31

2018

2018 m. finansinės ataskaitos

IV ketvirtis

1-KTK-aikinamasis-rastas-2018-IV.pdf 
2-Finansins-bkles-ataskaita.pdf 
3-Veiklos-rezultat-ataskaita.pdf 
4-Grynojo-turto-pokyi-ataskaita.pdf 
5-Pinig-sraut-ataskaita.pdf 
6-Finansins-ir-investicins-veiklos-pajamos-ir-snaudos.pdf 
7-Informacija-apie-iankstinius-apmokjimus.pdf
8-Atsarg-verts-pasikeitimas-per-ataskaitin-laikotarp.pdf 
9-Pagrindins-veiklos-kitos-pajamos.pdf 
10-Kitos-veikos-pajamos-ir-snaudos.pdf 
11-Ilgalaikio-materialiojo-turto-verts-pasikeitimas-per-laikotarp.pdf 
12-Nematerialiojo-turto-verts-paikeitimas-per-ataskaitin-laikotarp.pdf 
13-Informacija-apie-per-vienerius-metus-gautinas-sumas.pdf 
14-Informacija-apie-pinigus-ir-pinig-ekvivalentus.pdf 
15-Gautos-paskolos.pdf 
16-Informacija-apie-paskol-vykdymo-ir-palkan-normas.pdf 
17-Informacija-apie-kai-kurias-trumpalaikes-moktinas-sumas.pdf 
18-Informacija-apie-sipareigojim-dal-eurais-ir-usienio-valiutomis.pdf  
19-Finansins-nuomos-paslaugos-gavjo-sipareigojimai-pagal-laikotarpius.pdf 
20-Ilgalaikiai-finansins-nuomos-sipareigojimai-ir-j-einamj-met-dalis.pdf 
21-Bsimosio-pagrindins-nuomos-mokos.pdf 
22-Finansavimo-sumos-pagal-altin-tikslin-paskirt-ir-j-pokyiai-per-ataskaitin-laikotarp.pdf 
23-Finansavimo-sum-likuiai.pdf 
24-Ataskaitinio-laikotarpio-informacija-pagal-veiklos-segmentus.pdf 
25-Praejusio-ataskaitinio-laikotarpio-informacija-pagal-veiklos-segmentus.pdf 

III ketvirtis

KTK aiškinamasis raštas 2018 III.
2400 VSAFAS 20P4 2018 III ketv.
2400 VSAFAS 13P1 2018 III ketv.
2400 VSAFAS 12P1 2018 III ketv.
2400 VSAFAS 8P1 2018 III ketv.
2400 VSAFAS 6P4 2018 III ketv.
2400 Forma VRA 2018 III ketv.
2400-Forma-FBA-2018-III-ketv.pdf

II ketvirtis

Aiškinamasis raštas 2018 II ketv,
2400 VSAFAS 20P4 2018 II ketv.
2400 VSAFAS 13P1 2018 II ketv.
2400 VSAFAS 12P1 2018 II ketv.
2400 VSAFAS 8P1 2018 II ketv.
2400 VSAFAS 6P4 2018 II ketv.
2400 Forma VRA 2018 II ketv.
2400 Forma FBA 2018 II ketv.

I ketvirtis

KTK aiškinamasis raštas 2018 03
2400 VSAFAS 20P4 2018 I ketv.
2400 VSAFAS 13P1 2018 I ketv.
2400 VSAFAS 12P1 2018 I ketv.
2400 VSAFAS 8P1 2018 I ketv.
2400 VSAFAS 6P4 2018 I ketv.
2400 Forma VRA 2018 I ketv.
2400 Forma FBA 2018 I ketv.

2018 m. biudžeto ataskaitos

IV ketvirtis

Pazyma-dl-finansavimo-2018-12-31.pdf
KTK-skolos-2018-12-31.pdf
KTK-Aikinamojo-rato-taisykli-5.1-p.-Payma-2018-12-31.pdf
Forma-Nr.-2-detali.pdf
Forma-Nr.-2-bendra.pdf
BIUDETAS-Aikinamojo-rato-2018-12.pdf
2400-Liksask-2018-IV-ketv..pdf
2400-Forma-BV2-VBL-2018-IV-ketv.-09040101-1200122.pdf
2400-Forma-B13-2016-2018-IV-ketv.-09040101-1200122.pdf
2400-Forma-B2-2015-2018-IV-ketv.-09040101-1200122.pdf
2400-Forma-4N-2018-IV-ketv..pdf 

III ketvirtis

Pazyma-del-finansavimo-2018-09-30.pdf 
KTK-skolos-2018-09-30.pdf 
Forma-Nr.2-detalus.pdf 
Forma-Nr.2-bendras.pdf 
BIUDZETAS-Aiskinamojo-rasto-2018-09.pdf 
2400-Forma-B13-2016-2018-III-ketv.pdf 
2400-Forma-4N-2018-III-ketv..pdf

II ketvirtis

Pazyma-del-finansavimo-2018-06-30.pdf
KTK-skolos-2018-06-30.pdf
Forma-Nr.-2-detali.pdf
Forma-Nr.-2-bendra.pdf
BIUDZETAS-Aiskinamojo-rasto-2018-06.pdf
2400-Forma-B12-VBL-2018-II-ketv.-09040101-1200122.pdf
2400-Forma-B11-2015-2018-II-ketv..pdf
2400-Forma-B2-2015-2018-II-ketv.-09040101-1200122.pdf
2400-Forma-4N-2018-II-ketv..pdf 

I ketvirtis

Pazyma-del-finansavimo-2018-03-31.pdf
KTK-skolos-2018-03-31.pdf
Forma-F2-detali.pdf
Forma-F2-bendra.pdf
BIUDZETAS-Aiskinamasis-rastas-2018-03.pdf
2400-Forma-4N-2018-I-ketv.pdf

2017

2017 m. finansinės ataskaitos

IV ketvirtis

1.-Finansiniu-atasiatu-aiskinamasisi-rastas.pdf 
2.-Finansines-bukles-ataskaita.pdf 
3.-Veiklos-rezultatu-ataskaita.pdf 
4.-Grynojo-turto-pokycio-ataskaita.pdf
5.-Pinigu-srautu-ataskaita.pdf 
6.-Finansaines-ir-investicines-veiklos-pajamos-ir-sanaudos.pdf 
7.-Informacija-apie-isankstinius-apmokejimus.pdf
8.-Atsargu-vertes-pasikeitimas-per-ataskaitini-laikotarpi.pdf 
9.-Pagrindines-veiklos-kitu-pajamu-pateikimas.pdf 
10.-Ilgalaikio-materialiojo-turto-vertes-pasikeitimas-per-ataskaitini-laikotarpi.pdf 
11.-Nematerialiojo-turto-balansines-vertes-pasikeitimas-per-ataskaitini-laikotarpi.pdf 
12.-Informacija-apie-per-vienerius-metus-gautinas-sumas.pdf 
13.-Informacija-apie-pinigus-ir-pinigu-ekvivalentus.pdf 
14.-Isipareigojimu-pokytis.pdf 
15.-Gautos-paskolo.pdf 
16.-Informacija-apie-paskolu-ivykdymo-ir-palukanu-normas.pdf
17.-Informacija-apie-kai-kurias-trumpalaikes-moketinas-sumas.pdf 
18.-Informacija-apie-isipareigojimu-dali-eurais-ir-uzsienio-valiuta.pdf
19.-Finansines-nuomos-paslaugos-gavejo-isipareigojimai-pagal-laikotarpius.pdf 
20.-Ilgalaikiai-finansines-nuomos-isipareigojimai-ir-ju-einamuju-metu-dalis.pdf 
21.-Pagrindines-nuomos-imokos.pdf 
22.-Finansavimo-sumos-pagal-saltini-tiksline-paskirti-ir-ju-pokyciai-per-ataskaitini-laikotarpi.pdf
23.-Finansavimo-sumu-likuciai.pdf 
24.-Ataskaitinio-laikotarpio-informacija-pagal-veiklos-segmentus.pdf 
25.-Praejusio-ataskaitinio-laikotarpio-informacija-pagal-veiklos-segmentus.pdf 

III ketvirtis

KTK-aiskinamasis-rastas-2017-III.pdf
2400-VSAFAS-20P4-2017-III-ketv..pdf
2400-VSAFAS-13P1-2017-III-ketv..pdf
2400-VSAFAS-12P1-2017-III-ketv..pdf
2400-VSAFAS-8P1-2017-III-ketv..pdf
2400-VSAFAS-6P4-2017-III-ketv..pdf
2400-Forma-VRA-2017-III-ketv..pdf
2400-Forma-FBA-2017-III-ketv..pdf

II ketvirtis

KTK-aiskinamasis-rastas-2017-II.pdf
2400-Forma-VRA-2017-II-ketv.pdf
2400-VSAFAS-20P4-2017-II-ketv.pdf
2400-VSAFAS-13P1-2017-II-ketv.pdf
2400-VSAFAS-12P1-2017-II-ketv.pdf
2400-VSAFAS-8P1-2017-II-ketv.pdf
2400-VSAFAS-6P4-2017-II-ketv.pdf
2400-Forma-FBA-2017-II-ketv.pdf

I ketvirtis

2400-VSAFAS-20P4-2017-I-ketv.pdf
2400-VSAFAS-13P1-2017-I-ketv.pdf
2400-VSAFAS-12P1-2017-I-ketv.pdf
2400-VSAFAS-8P1-2017-I-ketv.pdf
2400-VSAFAS-6P4-2017-I-ketv.pdf
2400-Forma-VRA-2017-I-ketv.pdf
2400-Forma-FBA-2017-I-ketv.pdf
KTK-aiskinamasis-rastas-2017-I.pdf

2017 m. biudžeto ataskaitos

IV ketvirtis

Pazyma-del-finansavimo-sumu.pdf
KTK-skolos-2017-13-31.pdf
Forma-F2-detali.pdf
Forma-F2-bendra.pdf
BIUDZETAS-Aiskinamojo-rasto-2017-12.pdf
2400-Liksask-2017-IV-ketv..pdf
2400-Forma-B13-2016-2017-IV-ketv.-09040101-1200122.pdf
2400-Forma-B12-VBL-2017-IV-ketv.-09040101-1200122.pdf
2400-Forma-B11-2015-2017-IV-ketv..pdf
2400-Forma-B2-2015-2017-IV-ketv.-09040101-1200122.pdf
2400-Forma-4N-2017-IV-ketv..pdf

III ketvirtis

Pazyma-del-finansavimo-sumu.pdf
KTK-skolos-2017-09-30.pdf
Forma-Nr.-FIN-02-detali.pdf
Forma-Nr.-FIN-02-bendra.pdf
BIUDZETAS-Aiskinamojo-rasto-2017-09.pdf
2400-Forma-B13-2016-2017-III-ketv.-09040101-1200122.pdf
2400-Forma-4N-2017-III-ketv..pdf 

II ketvirtis

Pazyma-del-finansavimo-sumu.pdf
KTK-skolos-2017-06-30.pdf
Forma-Nr.-2-detali.pdf
Forma-Nr.-2-bendra.pdf
BIUDZETAS-Aiskinamojo-rasto-2017-06.pdf
2400-Forma-B12-VBL-2017-II-ketv.pdf
2400-Forma-B11-2015-2017-II-ketv.pdf
2400-Forma-B2-2015-2017-II-ketv.pdf
2400-Forma-4N-2017-II-ketv..pdf

I ketvirtis

Pazyma-del-finansavimo-sumu.pdf
KTK-skolos-2017-03-31.pdf
Forma-2-detali.pdf
Forma-2-bendra.pdf
BIUDZETAS-Aiskinamojo-rasto-2017-03.pdf
2400-Forma-4N-2017-I-ketv.pdf 

2016

2016 m. finansinės ataskaitos

IV ketvirčio finansinės ataskaitos

001 Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

002 Finansinės būklės ataskaita

003 Veiklos rezultatų ataskaita

004 Grynojo turto pokyčių ataskaita

005 Pinigų srautų ataskaita

006 Finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudos

007 Informacija apie išankstinius apmokejimus

008 Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

009 Pagrindinės veiklos kitos pajamos

010 Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

011 Nematerialiojo turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

012 Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas

013 Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

014 Isipareigojimų pokytis per ataskaitinį laikotarpį

015 Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

016 Informacija apie įsipareigojimų dalį eurais ir užsienio valiutomis

017 Būsimosios pagrindinės nuomos įmokos

018 Finansavimo sumos pagal šaltinių tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

019 Finansavimo sumų likučiai

020 Informacija pagal veiklos segmentus

021 Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

III ketvirčio finansinės ataskaitos

2400 Forma FBA 2016 III ketv.

2400 Forma VRA 2016 III ketv.

2400 VSAFAS 6P4 2016 III ketv.

2400 VSAFAS 8P1 2016 III ketv.

2400 VSAFAS 12P1 2016 III ketv.

2400 VSAFAS 13P1 2016 III ketv.

2400 VSAFAS 20P4 2016 II ketv.

KTK aiškinamasis raštas 2016 III.

II ketvirčio finansinės ataskaitos

2400 Forma FBA 2016 II ketv.

2400 Forma VRA-2016 II ketv.

 2400 VSAFAS 6P4 2016 II ketv.

2400 VSAFAS 8P1 2016 II-ketv.

2400 VSAFAS- 2P1- 016 II ketv.

2400 VSAFAS 13P1 2016 II ketv.

2400 VSAFAS 20P4 2016 II ketv.

KTK aiškinamasis raštas 2016 II

I ketvirčio finansinės ataskaitos

2400 Forma FBA 2016 I ketv. 

2400 Forma VRA 2016 I ketv. 

2400 VSAFAS 6P4 2016 I ketv. 

2400 VSAFAS 8P1 2016 I ketv. 

2400 VSAFAS 12P1 2016 I ketv. 

2400 VSAFAS 13P1 2016 I ketv.

2400 VSAFAS 20P4 2016 I ketv. 

KTK aiškinamasis raštas 2016 I.

2016 m. biudžeto vykdymo ataskaitos

IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2400 Forma 4N 2016 IV ketv.

2400 Forma B2 2015-2016 IV ketv.

2400 Forma B11 2015-2016 IV ketv.

2400 Forma B12 VBL 2016 IV ketv.

2400 Forma B13 2015-2016 IV ketv.

BIUDŽETAS Aiškinamojo rašto 2016 12.

Forma Nr. 2 bendra

Forma Nr. 2 detali

KTK skolos 2016-12-31

Pažyma apie vykdomas programas 2016-12

Pažyma dėl finansavimo sumų

III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2400 Forma 4N 2016 III ketv.

2400 Forma B13 2015-2016 II ketv.

BIUDŽETAS Aiškinamojo rašto 2016 09

KTK pažyma dėl finansavimo

KTK skolos 2016 09 30.

Pažyma apie vykdomas programas 2016 09

II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2400 Forma 1N 2016 II ketv.

2400 Forma 3N 2016 II ketv.

2400 Forma 4N 2016 II ketv.

2400 Forma B2 2015-2016 II ketv.

2400 Forma B11 2015-2016 II ketv.

2400 Forma B12 VBL 2016 II ketv.

Forma 2 bendra

Forma 2

KTK paaiškinamasis raštas 2016 06 mėn.

KTK skolos 2016 06 30

Pažyma apie- ykdomas programas 2016 06

Pažyma dėl finansavimo sumų

I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2400 Forma 1N 2016 I ketv 

2400 Forma 3N 2016 I ketv

2400 Forma 4N 2016 I ketv

Bendra 2 forma 

Forma 2 pagal programas 

KTK a5forma 2016 03 

KTK a6forma 2016 03 

KTK a7forma 2016 03 

KTK paaiskinamasis rastas 2016 03 

KTK skolos 2016 03 31

 

2015

2015 m. finansinės ataskaitos

IV ketvirčio finansinės ataskaitos

2400 Forma FBA 2015 IV ketv.

2400 Forma GTPA 2015 IV ketv.

2400 Forma PSA 2015 IV ketv.

2400 Forma VRA 2015 IV ketv.

2400 VSAFAS 6P4 2015 IV ketv.

2400 VSAFAS 6P6 2015 IV ketv.

2400 VSAFAS 8P1 2015 IV ketv.

2400 VSAFAS 10P2 2015 IV ketv.

2400 VSAFAS 12P1 2015 IV ketv.

2400 VSAFAS 13P1 2015 IV ketv.

2400-VSAFAS-17P7-2015-IV-ketv.

2400-VSAFAS-17P8-2015-IV-ketv.

2400 VSAFAS 17P9 2015 IV ketv.

2400 VSAFAS 17P12 2015 IV ketv.

2400 VSAFAS 17P13 2015 IV ketv.

2400 VSAFAS 20P4 2015 IV ketv.

2400 VSAFAS 20P5 2015 IV ketv.

2400 VSAFAS 25 2014 IV ketv.

2400 VSAFAS 25 2015 IV ketv.  

KTK aiškinamasis raštas 2015 IV.

 III ketvirčio finansinės ataskaitos

2400-Forma-FBA-2015-III-ketv.

2400-Forma-VRA-2015-III-ketv.

2400-VSAFAS-20P4-2015-III-ketv.

KTK-aiskinamasis-rastas-2015-III. 

II ketvirčio finansinės ataskaitos

2400 Forma FBA 2015 II-ketv.

2400 Forma VRA 2015 II ketv.

2400 VSAFAS 20P4 2015 II ketv.

KTK aiskinamasis rastas 2015 II

I ketvirčio finansinės ataskaitos

2400 Forma FBA 2015 I ketv.

2400 Forma VRA 2015 I ketv.

2400 VSAFAS 20P4 2015 I ketv.

2015 m. biudžeto vykdymo ataskaitos

IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2400 Forma 1N 2015 IV ketv. 1200122 

2400 Forma 3N 2015 IV ketv. 

2400 Forma 4N 2015 IV ketv. 

2400 Forma 5N 2015 IV ketv. 

2400 Forma B2 2015 2015 IV ketv. 

2400 Forma B2 2015 2015 IV ketv. 

2400 Forma B11 2015 2015 IV ketv. 

2400 Forma B12 VBL 2015 IV ketv. 

2400-Forma-B13-2015-2015-IV-ketv. 

2400 Liksask 2015 IV ketv. 

Fin. sumu pazyma 

Forma Nr. 2 pagal programas 

Forma Nr2 bendra 

KTK paaiskinamasis rastas 2015 12 men.

KTK skolos 2015 12 31 

Pazyma apie vykdomas programas 2015 

III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2400-Forma-1N-2015-III-ketv.

2400-Forma-3N-2015-III-ketv.

2400-Forma-4N-2015-III-ketv.

2400-Forma-B14-2012-2015-III-ketv.

Forma-Nr.-2-detalizuota.

Forma-Nr.-2-suvestine.

KTK-paaiskinamasis-rastas-2015-09-men.

Pazyma-2015-09-30.

II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2400 Forma 1N 2015 II ketv.

2400 Forma 3N 2015 II ketv.

2400 Forma 4N 2015 II ketv.

2400 Forma B2 2015 2015 II ketv.

2400 Forma B2 2015 2015 II ketv1.

2400 Forma B11 2015 2015 II ketv.

2400 Forma B12 VBL 2015 II ketv.

Fin. amounts.

Forma Nr.2 nuo 2012 m. FIN 02 patvirtinta b.

Forma Nr.2 nuo 2012 m. FIN 02 patvirtinta

KTK paaiskinamasis rastas 2015 06 men.

Pazyma apie vykdomas programas

Skoliniai  isipareigojimai 2015 06 30

I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2400 Forma 1N 2015 I ketv.

2400 Forma 3N 2015 I ketv.

2400 Forma 4N 2015 I ketv.

Fin. amounts.

Forma Nr.2 nuo 2012 m. FIN 02 patvirtinta d.

Forma Nr.2 nuo 2012 m. FIN 02 patvirtinta.

KTK paaiskinamasis rastas 2015 03 men.

KTK skolos 2015 03 31

2014

Finansinės ataskaitos

2014 m. IV ketvirčio finansinės ataskaitos

2400-Forma-FBA-2014-IV-ketv

2400-Forma-GTPA-2014-IV-ketv

2400-Forma-PSA-2014-IV-ketv

2400-Forma-VRA-2014-IV-ketv

2400-VSAFAS-6P4-2014-IV-ketv

2400-VSAFAS-6P6-2014-IV-ketv

2400-VSAFAS-8P1-2014-IV-ketv

2400-VSAFAS-10P2-2014-IV-ketv

2400-VSAFAS-12P1-2014-IV-ketv

2400-VSAFAS-13P1-2014-IV-ketv

2400-VSAFAS-17P7-2014-IV-ketv

2400-VSAFAS-17P8-2014-IV-ketv

2400-VSAFAS-17P12-2014-IV-ketv

2400-VSAFAS-17P13-2014-IV-ketv

2400-VSAFAS-20P4-2014-IV-ketv

2400-VSAFAS-20P5-2014-IV-ketv

2400-VSAFAS-25-2014-IV-ketv

KTK-2014-m.-IV-aiskinamasis-rastas

2014 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos

2400-Forma-FBA-2014-III-ketv.

2400-Forma-VRA-2014-III-ketv.

2400-VSAFAS-20P4-2014-III-ketv.

KTK-aiskinamasis-rastas-2014-III.

2014 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos

2400-Forma-FBA-2014-II-ketv.

2400-Forma-VRA-2014-II-ketv.

2400-VSAFAS-20P4-2014-II-ketv.

KTK-aiskinamasis-rastas-2014-II.

2014 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2014 01 01 – 2014 03 31 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Biudžeto vykdymo ataskaitos

2014 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2400-Forma-1N-2014-12-men.pdf

2400-Forma-3N-2014-12-men.pdf

2400-Forma-4N-2014-12-men.pdf

2400-Forma-5N-2014-IV-ketv.pdf

2400-Forma-B2-2012-2014-IV-ketv.

2400-Forma-B12-2012-2014-IV-ketv.

2400-Forma-B13-VBL-2014-IV-ketv.

2400-Forma-B14-2012-2014-IV-ketv.

2400-Liksask-2014-IV-ketv.

Fin.-amounts.

Forma-Nr.2-nuo-2012-m.-FIN-02-bendra.

Forma-Nr.2-nuo-2012-m.-FIN-02-patvirtinta.

KTK-paaiskinamasis-rastas-2014-12-men.

KTK-skolos-2014-12-31.

PROGR-VYKDYMAS-2014.

2014 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2400-Forma-1N-2014-III-ketv.-1200122.

2400-Forma-3N-2014-III-ketv.

2400-Forma-4N-2014-III-ketv.

2400-Forma-B14-2012-2014-III-ketv.

KTK-paaiskinamasis-rastas-2014-09-men.

2014 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 

2400-Forma-1N-2014-II-ketv.

2400-Forma-3N-2014-II-ketv.

2400-Forma-4N-2014-II-ketv.

2400-Forma-B2-2012-2014-II-ketv.

2400-Forma-B12-2012-2014-II-ketv.

2400-Forma-B13-VBL-2014-II-ketv.-09040101-1200122.

KTK-paaiskinamasis-rastas-2014-09-men.

Pazyma-2-ketvirtis.

2014 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

Valstybinis kodas

Programos - Funkcijos kodas

Ataskaitos pavadinimas

Atsisiuntimo nuoroda

229002400

10.40

Įmokų į biudžetą, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti ataskaita

2400_Forma 1N_2014_I ketv._1200122.pdf

229002400

 

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita

2400_Forma 3N_2014_I ketv.pdf

229002400

 

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2400_Forma 4N_2014_I ketv.pdf

229002400

 

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita

BILIETAI_4744835456.pdf

229002400

 

Informacija apie kontroliuojamų viešųjų įstaigų skolinius įsipareigojimus

KTK skolos 2014 03 31.pdf

229002400

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

samata.pdf

229002400

 

Aiškinamasis raštas

KTK paaiskinamasis rastas 2014 03 mLn.pdf

 

 

2013

Finansinės ataskaitos

I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

IV ketvirtis

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Informacija apie išankstinius apmokėjimus

Atsargų vertės pasikeitimais per ataskaitinį laikotarpį

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie per vienus metus gautas pajamas

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Finansinių įsipareigojimų pokytis per 2013m.

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

Informacija apie įsipareigojimų dalį  nacionaline ir užsienio valiutomis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumų likučiai

Informacija pagal veiklos segmentus

Finansinės būklės ataskaita

Valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2013 metais ataskaita

2013 01 01 - 2013 12 31 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

 

Biudžeto vykdymo ataskaitos

2013 m. 1 ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 

Valstybinis kodas

Programos - Funkcijos kodas

Ataskaitos pavadinimas

Atsisiuntimo nuoroda

229002400

10.40

Įmokų į biudžetą, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti ataskaita

2400_Forma 1N_2013_I ketv._1000522.pdf

229002400

 

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita

2400_Forma 3N_2013_Iketv.pdf

229002400

 

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2400_Forma 4N_2013_Iketv.pdf

229002400

 

Biudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaita

Biudžeto ataskaita.pdf

229002400

 

Informacija apie kontroliuojamų viešųjų įstaigų skolinius įsipareigojimus

Priedas_VsI ir valdomc Lmonicskoliniai isipareigojimai.pdf

229002400

 

Aiškinamasis raštas

KTK paaiskinamasis rastas 2013 03 mLn.pdf

 

2013 m. 2 ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 

Valstybinis kodas

Programos - Funkcijos kodas

Ataskaitos pavadinimas

Atsisiuntimo nuoroda

229002400

10.40

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita

2400_Forma 1N_2013_II ketv._1000522.pdf

229002400

 

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita

2400_Forma 3N_2013_IIketv.pdf

229002400

 

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2400_Forma 4N_2013_IIketv.pdf

229002400

 

Informacija apie išlaidų stipendijoms ir išmokoms vykdymą

2400_Forma B2_2012_2013_IIketv.pdf

229002400

 

Informacija apie išlaidų mokslo ir studijų institucijų darbuotojų darbo užmokesčiui vykdymą

2400_Forma B12_2012_2013_IIketv.pdf

229002400

 

Informacija apie išlaidų kitų subjektų, vykdančių atitinkamas asignavimu valdytojų programas ir kurių darbo užmokestis yra įskaičiuotas į asignavimų valdytojų darbo užmokesčio fondą, darbo užmokesčiui vykdymą

2400_Forma B13_VBL_2013_II ketv._09040101_1000522.pdf

229002400

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Biud+eto samatos islaiduvykdymas.pdf

229002400

 

Informacija apie kontroliuojamų viešųjų įstaigų skolinius įsipareigojimus

Priedas_VsI ir valdomc Lmonicskoliniai isipareigojimai 6.pdf

229002400

 

Aiškinamasis raštas

KTK paaiskinamasis rastas 2013 06 mLn.pdf

                                                                                                                                                                                      

2013 m. 3 ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 

Valstybinis kodas

Programos - Funkcijos kodas

Ataskaitos pavadinimas

Atsisiuntimo nuoroda

229002400

10.40

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita

2400_Forma 1N_2013_III ketv._1000522.pdf

229002400

 

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita

2400_Forma 3N_2013_IIIketv.pdf

229002400

 

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2400_Forma 4N_2013_IIIketv.pdf

229002400

 

Informacija apie profesinių, aukštųjų mokyklų rodiklių vykdymą

2400_Forma B14_2012_2013_III ketv.pdf

229002400

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Biudzeto islaidu samatosvykdymas.pdf

229002400

 

Informacija apie kontroliuojamų viešųjų įstaigų skolinius įsipareigojimus

Priedas_VsI ir valdomc Lmonicskoliniai isipareigojimai 9.pdf

229002400

 

Aiškinamasis raštas

KTK paaiskinamasis rastas 2013 09 mLn.pdf

 

2013 m. 4 ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

Valstybinis kodas

Programos - Funkcijos kodas

Ataskaitos pavadinimas

Atsisiuntimo nuoroda

229002400

10.40

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita

2400_Forma 1N_2013_IV ketv._1000522.pdf

229002400

 

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita

2400_Forma 3N_2013_IVketv.pdf

229002400

 

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2400_Forma 4N_2013_IVketv.pdf

229002400

 

Nepanaudotų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, suvestinė ataskaita

2400_Forma 5N_2013_IVketv.pdf

229002400

 

Informacija apie išlaidų stipendijoms ir išmokoms vykdymą

2400_Forma B2_2012_2013_IVketv.pdf

229002400

 

Informacija apie išlaidų mokslo ir studijų institucijų darbuotojų darbo užmokesčio vykdymą

2400_Forma B12_2012_2013_IVketv.pdf

229002400

 

Informacija apie išlaidų kitų subjektų, vykdančių atitinkamas asignavimu valdytojų programas ir kurių darbo užmokestis yra įskaičiuotas į asignavimų valdytojų darbo užmokesčio fondą, darbo užmokesčiui vykdymą

2400_Forma B13_VBL_2013_IV ketv._09040101_1000522.pdf

229002400

 

Informacija apie profesinių, aukštųjų mokyklų rodiklių vykdymą

2400_Forma B14_2012_2013_IVketv.pdf

229002400

 

Pažyma apie valstybės biudžeto lėšų likučius asignavimų valdytojų biudžetinėse sąskaitose (kasoje, kortelėse)

2400_Liksask_2013_IV ketv.pdf

229002400

 

Informacija apie įgyvendinant bendrai iš Europos sąjungos fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų finansuojamus projektus padarytas išlaidas iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti iš fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo

KTK 3 priedas Netinkamosfinansuoti.pdf

229002400

 

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita

MAI.pdf

229002400

 

Pažyma dėl finansavimo sumų

Pa+yma dLl finansavimosumг.pdf

229002400

 

Pažyma apie asignavimų valdytojo valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius ir asignavimų nepanaudojimo priežastis

PAZ_PROGR_VYKDYMAS 2013.pdf

229002400

 

Informacija apie kontroliuojamų viešųjų įstaigų skolinius įsipareigojimus

KTK skolos 2013 12 31.pdf

229002400

 

Aiškinamasis raštas

KTK paaiskinamasis rastas 2013 12 mLn.pdf

2012

Finansinės ataskaitos

I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

IV ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Informacija apie išankstinius apmokėjimus

Atsargų vertės pasikeitimais per ataskaitinį laikotarpį

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie per vienus metus gautas pajamas

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Finansinių įsipareigojimų pokytis 

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

Informacija apie įsipareigojimų dalį  nacionaline ir užsienio valiutomis

Finansinės nuomos paslaugos gavėjo įsipareigojimai pagal laikotarpius

Finansavimo sumų likučiai

Informacija pagal veiklos segmentus

2012 01 01 - 2012 12 31 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Biudžeto vykdymo ataskaitos

2012 m. 1 ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

 

Valstybinis kodas

Programos - Funkcijos kodas

Ataskaitos pavadinimas

Atsisiuntimo nuoroda

229002400

10.40

Įmokų į biudžetą, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti ataskaita

2400_Forma 1N_2012_I ketv.pdf

229002400

 

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita

2400_Forma 3N_2012_I ketv.pdf

229002400

 

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2400_Forma 4N_2012_I ketv.pdf

229002400

 

Biudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaita

BISI_Iketvirtis.pdf

229002400

 

Aiškinamasis raštas

KTK paaiskinamasis rastas 2012 03 men.pdf

 

2012 m. 2 ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

Valstybinis kodas

Programos - Funkcijos kodas

Ataskaitos pavadinimas

Atsisiuntimo nuoroda

229002400

10.40

Įmokų į biudžetą, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti ataskaita

2400_Forma 1N_2012_II ketv.pdf

229002400

 

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita

2400_Forma 3N_2012_II ketv.pdf

229002400

 

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2400_Forma 4N_2012_II ketv.pdf

229002400

10.405.22 ? 09.04.01.01

Informacija apie  išlaidų stipendijoms ir išmokoms vykdymą

2400_Forma B2_2012_2012_II ketv.pdf

229002400

10.305.22 ? 09.04.01.01

Informacija apie išlaidų mokslo ir studijų institucijų darbuotojų darbo užmokesčiui vykdymą

2400_Forma B12_2012_2012_II ketv.pdf

229002400

10.405.22 ? 09.04.01.01

Informacija apie išlaidų kitų subjektų, vykdančių atitinkamas asignavimu valdytojų programas ir kurių darbo užmokestis yra įskaičiuotas į asignavimų valdytojų darbo užmokesčio fondą, darbo užmokesčiui vykdymą

2400_Forma B13_2012_2012_II ketv.pdf

229002400

 

Biudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaita

BISI_IIketv.pdf

229002400

 

Aiškinamasis raštas

KTK paaiskinamasis rastas 2012 06 men.pdf

                                                                                                                                                                                    

 2012 m. 3 ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

Valstybinis kodas

Programos - Funkcijos kodas

Ataskaitos pavadinimas

Atsisiuntimo nuoroda

229002400

10.40

Įmokų į biudžetą, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti ataskaita

2400_Forma 1N_2012_III ketv._1000522.pdf

229002400

 

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita

2400_Forma 3N_2012_III ketv.pdf

229002400

 

Informacija apie profesinių, aukštųjų mokyklų rodiklių vykdymą

2400_Forma B14_2012_2012_III ketv.pdf

229002400

 

Aiškinamasis raštas

KTK paaiskinamasis rastas 2012 09 mLn.pdf

229002400

09040101

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Biudzeto_islaidu_samatu_vykdymo.pdf

                           

 2012 m. 4 ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

Valstybinis kodas

Programos - Funkcijos kodas

Ataskaitos pavadinimas

Atsisiuntimo nuoroda

229002400

10.40

Įmokų į biudžetą, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti ataskaita

2400_Forma 1N_2012_IV ketv._1000522.pdf

229002400

 

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita

2400_Forma 3N_2012_IV ketv.pdf

229002400

 

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2400_Forma 4N_2012_IV ketv.pdf

229002400

 

Nepanaudotų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, suvestinė ataskaita

2400_Forma 5N_2012_IV ketv.pdf

229002400

10.405.22 ? 09.04.01.01

Informacija apie  išlaidų stipendijoms ir išmokoms vykdymą

2400_Forma B2_2012_2012_IV ketv.pdf

229002400

10.305.22 ? 09.04.01.01

Informacija apie išlaidų mokslo ir studijų institucijų darbuotojų darbo užmokesčiui vykdymą

2400_Forma B12_2012_2012_IVketv.pdf

229002400

10.305.22 ? 09.04.01.01

Informacija apie išlaidų mokslo ir studijų institucijų darbuotojų darbo užmokesčiui vykdymą

2400_Forma B13_2012_2012_IVketv.pdf

229002400

10.305.22 ? 09.04.01.01

Informacija apie profesinių, aukštųjų mokyklų rodiklių vykdymą

2400_Forma B14_2012_2012_IVketv.pdf

229002400

 

Pažyma apie valstybės biudžeto lėšų likučius asignavimų valdytojų biudžetinėse sąskaitose (kasoje, kortelėse)

2400_Liksask_2012_IV ketv.pdf

229002400

 

Aiškinamasis raštas

KTK paaiskinamasis rastas 2012 12 m?n.pdf

229002400

09040101

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Finansai.pdf

2011